nieuws

Minister Peijs houdt budget Hanzelijn overeind

bouwbreed Premium

den haag – Minister Peijs (verkeer) heeft toegezegd dat de 900 miljoen euro gereserveerd blijft voor de aanleg van de Hanzelijn. De provincie Overijssel dreigde het landelijk overleg met de twaalf provincies over de Nota ruimte te verlaten, als het kabinet zou knagen aan het budget voor de spoorlijn Almere-Zwolle.

Het geld zou volgens geruchten naar andere infrastructuurprojecten in Noordoost-Nederland gaan, terwijl de spoorlijn wel in het regeerakkoord is opgenomen. “De minister heeft nu namens het kabinet gemeld dat de lijn door een fout niet in de investeringsplannen was opgenomen”, aldus de Overijsselse gedeputeerde T. Rietkerk.

Op dit moment is een inspraakronde gaande voor de Nota ruimte, waarbij de verschillende belangenorganisaties hun mening mogen geven. Bij het vaststellen van de plannen spelen lokale overheden en provincies een belangrijke rol. Zij stellen namelijk het uitvoeringsprogramma vast.

Het geld voor de Hanzelijn stond op losse schroeven, omdat er tekorten dreigen bij onder meer de hogesnelheidslijn-oost en de Zuiderzeelijn. De toezegging van Peijs betekent dat de aanleg van de spoorlijn in 2005 kan beginnen. Dit jaar moeten dan wel voorbereidingen worden getroffen. De eerste treinen rijden dan waarschijnlijk al in 2010 over het traject.

De Tweede Kamer vergadert vandaag met minister Peijs over het tracé van de Hanzelijn.

Reageer op dit artikel