nieuws

Miljard euro voor betere leefomgeving

bouwbreed

den haag – Het kabinet steekt tussen 2005 en 2009 een miljard euro in de verbetering van de leefomgeving in de grote steden. Het kabinet heeft daarvoor verschillende geldstromen samengevoegd, waaronder het knelpuntenbudget van de dertig middelgrote gemeenten en het ISV-budget.

Dat staat in de uitwerking van het Grotenstedenbeleid 2005-2009, “Samenwerken aan de krachtige stad” die minister De Graaf (binnenlandse zaken) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Voor de bezegeling van de afspraken heeft de bewindsman een convenant ondertekend met burgemeester J. Cohen van Amsterdam, namens de vier grootste steden van Nederland en burgemeester H. Meijer van Zwolle, namens de dertig middelgrote.

In totaal steekt het kabinet 3.830 euro in de grote steden. Dit is bedoeld voor verschillende aspecten van de kwaliteit van leven in de steden, zoals integratie, zorg, veiligheid en onderwijs.

De steden moeten zelf bekijken waar zij het meeste geld voor nodig hebben. Zij maken daarvoor een programma en tekenen daarover maatwerkafspraken met het Rijk met daaraan verbonden een subsidie. De steden hoeven zo niet alle doelen van het kabinet te volgen, maar kiezen waar zij de prioriteiten leggen. Zij kunnen zelf het geld besteden, maar worden in 2009 afgerekend op het behaalde resultaat. De Graaf spreekt vanwege de bundeling van subsidies en het maatwerk voor gemeenten van een “face lift” voor het Grotestedenbeleid.

De miljard euro is gereserveerd voor het fysieke deel van het beleid, de leefomgeving, en komt onder meer ten goede aan afspraken op het gebied van wonen, groen, cultuur, bodemsanering, luchtkwaliteit en de openbare ruimte.

Bedrijventerreinen

Voor de economische kracht van de stad is 162 miljoen euro gereserveerd. Dit geld is bijvoorbeeld bedoeld voor herstructurering van bedrijventerreinen.

Het kabinet zet ook in op het vermeerderen van het aantal breedbandaansluitingen. Volgens De Graaf is dat namelijk één van de strategische voorwaarden voor de sociale en economische ontwikkeling van steden.

Afspraken in het kader van breedband zullen volgens de bewindsman niet voor elke G30-stad een even grote uitdaging vergen. In een aantal steden is deze ontwikkeling in een ver stadium, terwijl andere breedband nog niet of nauwelijks op hun agenda hebben staan.

Reageer op dit artikel