nieuws

Meer tijd voor veiliger maken verkeerstunnels

bouwbreed

brussel – Niet alleen de nieuw te bouwen tunnels in snelwegen, ook de zeventien huidige meer dan 500 meter lange verkeerstunnels in Nederland moeten binnen tien jaar voldoen aan Europese veiligheidseisen.

Het oorspronkelijke vrij scherp gestelde faseringsschema voor de herinrichting van bestaande tunnels is op het laatste moment verzacht. In de definitieve richtlijn laat de Europese Commissie (EC) de fasering aan de lidstaten over. Die moeten uiterlijk in 2006 hun herinrichtingsplannen bij de commissie hebben ingeleverd.

Om druk op de ketel te houden melden ze aansluitend elke twee jaar hoever de uitvoering ervan is gevorderd. De EC ziet er ook op toe dat de plannen realistisch zijn en over de hele periode van tien jaar worden gespreid.

Eurocommissaris L. de Palacio (transport en energie) schat de totale aanpassingskosten voor geheel Europa op een bedrag tussen de 2,5 en 6 miljard euro.

Herweging

Hoe veilig de Nederlandse tunnels in principe ook mogen zijn, door de richtlijn is een herweging wenselijk van de veiligheidssituatie in zeven bestaande verkeerstunnels. Van de net iets meer dan 500 meter lange tunnel onder de Noord tot Nederlands langste, tunnel onder de Oosterschelde, van 6600 meter.

Belangrijkste punt van aandacht zal ongetwijfeld de brandveiligheid zijn, enerzijds omdat een tunnelbrand de meeste (dodelijke) slachtoffers oplevert, anderzijds omdat de schade aan de tunnelbuis daarbij het grootst is.

Dat is bij enkele grote buitenlandse tunnelrampen gebleken en het was in 2002 de aanleiding voor de EC een harmonisatie van de veiligheidsregels voor te stellen

Blusser

In de richtlijn staat het voorstel om vrachtauto�s en bussen te verplichten een brandblusser aan boord te hebben als ze een tunnel inrijden. Die chauffeurs zijn namelijk veel sneller bij de brandhaard dan de brandweer en snel blussen of de brand beperken kan een rampzalige uitbreiding voorkomen, zo is de gedachte hierachter.

In dat verband is goede ventilatie van groot belang, onder meer om de blussers voldoende zicht te laten houden. TNO Bouw concludeerde dat uit tunnelbrandproeven in Noorwegen.

Reageer op dit artikel