nieuws

Lange groutankers fixeren damwand

bouwbreed Premium

amsterdam – Het is een fascinerend gezicht om vanuit de bouwput van het Oosterdokseiland 12 meter hoger de treinen te zien rijden. Om veilig te werken én veilig in de trein te rijden, zijn hoge eisen gesteld aan de ankers die de damwand fixeren. De De Vries Titan groutinjectie-ankers zijn op drie verschillende gordinghoogten aangebracht, zitten 9 meter met een groutlichaam in de dragende zandlaag en vertonen bij het op spanning brengen minder dan 2 millimeter kruip over de volledige maximale lengte van 55 meter.

Aan de oostzijde van het Centraal Station in Amsterdam op de plek van het voormalige sorteerbedrijf van de posterijen, is pal naast het spoor de enorme bouwput te zien van Bouwput Oosterdokseiland dat in de lengte circa 420 meter en op het breedste gedeelte 150 meter meet. Vooral tegen het hoge talud waarop de sporen lopen, is de diepte van de kuip met damwandplanken die 12 meter vanuit de bodem de put omhoog steken opmerkelijk. Juist vanwege het treinverkeer zijn de eisen van ProRail aan de bouwkuipwand streng.

Om de damwanden met planklengtes tot 29 meter op hun plaats te houden, past hoofdaannemer Colijn Aannemersbedrijf, De Vries Titan-groutinjectie-ankers toe die met lengtes tot 55 meter en een groutlichaam van maximaal 9 meter in de dragende zandlaag steken.

Het systeem van het type groutanker is relatief nieuw op de Nederlandse markt. Het technische principe van het groutinjectie-anker wijkt volgens A. Oldenburg, directeur van aannemingsbedrijf De Vries Werkendam, af van bekende verankeringssystemen.

Draaimoment

“Wij werken op basis van de openspoelmethode”, zegt hij. “Het grote voordeel van dit systeem is dat bij het indraaien van de boorkop een gering draaimoment benodigd is, zelfs bij de lengtes van de groutinjectie-ankers die wij voor dit project moeten gebruiken. Door het kleine draaimoment zijn wij in staat om met relatief klein materieel ankers aan te brengen die 190 ton ankerkracht kunnen opnemen.”

Aan de voorzijde van de eerste boorstang die de boormeester via een gat in de damwand onder een hoek van 35 tot 45 graden de grond in boort, bevindt zich de boorkop die is voorzien van twee spuitopeningen.

De boorstangen hebben een lengte van 3 meter en worden met een koppelbus – die is voorzien van een afsluitende rubberen ring – aan elkaar verbonden tot het anker op diepte is.

Totdat de zandlaag is bereikt, injecteert de boormeester tijdens het boren het gat met een groutmengsel met een watercementfactor van 0,6 tot 0,8. Het groutmengsel stabiliseert het gat en omsluit de boorstang. Na het bereiken van de vaste zandlaag gaat de boormeester over tot het maken van het dragende groutlichaam door het injecteren van grout met een watercementfactor van 0,4 tot 0,5 met een injectiedruk in de eindfase, afhankelijk van de bodemopbouw, van 20 tot 40 Bar.

Corrosie

Doordat de boorstang over de gehele lengte is omsloten door grout biedt de uitgeharde cementlaag bescherming tegen corrosie. Dat is volgens Oldenburg een ander voordeel van zijn systeem.

Oldenburg wil uit concurrentieoverwegingen niet kwijt hoeveel grout hij toepast per meter boorstang maar op een lengte van 55 meter gaat het in uitzonderlijke gevallen soms om 7 ton cement op één anker.

Ter voorkoming van corrosie is bovendien de laatste boorstang die door de damwand steekt, uitgevoerd in hoog temperatuur verzinkt staal. Door deze uitvoering is het volgens Oldenburg niet mogelijk dat het beschermende zink tijdens het opdraaien van de moer van de spoed afdraait.

Dat de ankers het zwaar te verduren krijgen staat vast. Elk anker wordt na elf dagen als het grout is uitgehard met een vijzel op een voorspanning gebracht. “Dat is noodzakelijk om de rek uit het staal te halen.” Bij elk anker houdt De Vries een controleproef waarbij het anker gedurende 5 minuten aan een maximale belasting wordt onderworpen van 170 ton en vervolgens aflopend tot 140 ton voorspanning.

“Op dat moment is de rek uit het anker gehaald.” De Vries voert ook langeduurproeven uit die 4,5 uur in beslag nemen conform de eisen die in de CUR 166 zijn opgenomen, waarbij de maximale kruip 2 millimeter bedraagt. De Vries past in dit project twee typen boorstangen toe. Tachtig procent voert hij uit in stangen met een buitendiameter van 103 millimeter en een binnendiameter van 78 millimeter. De overige boorstangen hebben een buitendiameter van 73 millimeter en een binnendiameter van 45 millimeter. De maximale trekkracht die de zware ankers kunnen verdragen is 190 ton.

Fabricage

In totaal fabriceert De Vries circa 650 ankers in de bouwput. Waar de damwand het hoogst is past de aannemer drie rijen ankers toe. De hoogte van de bouwputbodem bevindt zich op een diepte van 6,7 meter onder NAP en steekt uit tot op een hoogte van 4,8 meter boven NAP. De eerste rij ankers zit op 1,0 meter boven NAP, de tweede op min 2 meter en de derde rij op 5 meter onder NAP. “De onderste rij is bovendien dubbel uitgevoerd omdat de daar op te nemen ankerkracht zelfs hoger is dan 190 ton, waardoor deze met twee ankers mot worden opgevangen. Tevens fungeren de tweede en de derde rij ankers in de eindfase als permanente verankering van de kelderconstructie van de nieuwe bebouwing.”

Behalve het aanbrengen van de groutankers brandt De Vries ook de damwanddoorvoeringen en last het bedrijf de ankerstoelen op de stalen damwanden. Ten behoeve van de waterdichtheid van de aansluitingen injecteert De Vries indien nodig de ruimte achter de stalen damwand bij het aanbrengen van de groutankers onder de waterlijn. Een team dat bestaat uit een boormeester, een assistent-boormeester en een medewerker die de groutmenginstallatie en groutpomp bedient, is in staat vier complete ankers op één dag te maken. Het werk neemt ruim vijf maanden in beslag.

Projectgegevens

Opdrachtgever:

Oosterdokseiland Ontwikkeling Amsterdam

Hoofdaannemer:

Colijn Aannemersbedrijf Werkendam, dochter van Strukton Betonbouw

De Vries Titan

groutinjectie-ankers:

Aannemingsbedrijf

De Vries Werkendam

Met klein materieel ankers aanbrengen die 190 ton ankerkracht opnemen

Reageer op dit artikel