nieuws

Kosten onderbouw hsl stijgen explosief

bouwbreed

den haag – De kosten voor de onderbouw van de hsl-zuid zijn in de loop van de tijd gestegen van 3,4 miljard euro in 1995 naar 4,8 miljard euro in de laatste voortgangsrapportage. Het Rijk schat de totale kosten (inclusief aansluitingen, bovenbouw en btw) nu op 9,3 miljard euro.

Morgen moet minister Peijs (verkeer) op het matje komen omdat de Tweede Kamer meer informatie wil over 90 miljoen euro extra uit de risicoreservering. Het is gehakketak over bedragen in de marge, terwijl het parlement nauwelijks doorvraagt bij de grote kostenoverschrijdingen. In dit geval gaat het om nog geen procent van het totaalbudget van het duurste project van Nederland.

Positief is dat de tijdelijke kamercommissie onder leiding van PvdA�er Duivesteijn de kostenontwikkeling van zowel de Betuwelijn als de hsl onder de loep neemt. Daarbij hoopt de commissie een blauwdruk te ontwikkelen waarbij toekomstige megaprojecten beter beheersbaar en controleerbaar zijn, een enorme klus die dit najaar klaar moet zijn.

De verstrekte cijferbrij van het ministerie is relatief ondoorzichtig, doordat de opbouw van de verschillende verslagen tussentijds wijzigt en het materiaal bijna onvergelijkbaar is. Wie alle voortgangsrapportages naast elkaar legt, ziet dat de kosten voor de onderbouw van de hsl omhoog kruipen van 3842 miljoen euro in 1997 naar 4826 miljoen euro nu. De projectorganisatie geeft ruiterlijk toe niet alle cijfers even helder weer te geven om lopende onderhandelingen met aannemers en andere ondernemingen niet te schaden.

Echte tegenvaller is de 251 miljoen euro extra door relatief hoge inschrijvingen bij de civiele onderbouw. Daarnaast is sprake van organisatiekosten, hogere tenderkosten, risico�s en jaarlijkse indexering.

Halverwege zijn ook nog de budgetten voor de verlegging en verbreding van de A16, de aanpassingen bij de A4 en de spooraansluiting bij Breda aan het budget toegevoegd. Verder betaalt het Rijk 364 miljoen euro aan België omdat de gekozen tracévariant over de grens gunstig is voor Nederland. Andere aanpassingen zijn de vorkvariant bij Rotterdam-West, de verdiepte bak bij Bergschenhoek, en de lange boortunnelvariant.

Infraprovider

Voor de bovenbouw en het onderhoud van de komende 25 jaar staat een bedrag van bijna 3 miljard euro op de begroting. Het Rijk gaat daarvoor vanaf 2006 jaarlijks betalen aan de infraprovider. In totaal komen daarmee de kosten van de 100 kilometer lange lijn op 9276 miljoen euro.

Nieuwe kostenoverschrijdingen zijn nog mogelijk, maar inmiddels heeft de projectorganisatie 77 procent betaald en de budgetten van een nog hoger percentage liggen in overeenkomsten vast. Al zijn diverse contractpartners aan het morrelen aan de bestaande afspraken. Daarbij gaat het onder meer om de exploitanten NS en KLM.

Reageer op dit artikel