nieuws

Kamer ziet weinig in apk voor gasinstallaties

bouwbreed Premium

den haag – De meerderheid van de Tweede Kamer voelt weinig voor een verplichte keuring van gas- en elektra-installaties in woningen.

Dit bleek bij het overleg van de Kamer met minister Dekker (VROM) over de verantwoordelijkheden rond het toezicht op deze woninginstallaties. PvdA, VVD en CDA vrezen dat de verplichte keuring te veel administratieve rompslomp met zich meebrengt.

De Kamer reageerde op de afspraken die de minister had gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de toezicht op installaties. Onderdeel hiervan is de invoering van de verplichte keuring van de installaties, in eerste instantie voor risicovolle woningen, zoals oude of gestapelde woningen. De aanleiding voor de afspraken was de onduidelijkheid vorig jaar zomer over het toezicht op de veiligheid van de leidingen en installaties na een aantal gasexplosies in woningen. Die hadden, naar later bleek, overigens niets te maken met ondeugdelijke installaties.

Volgens PvdA-fractielid F. Crone heeft het kabinet met het plan voor de keuring “de meest bureaucratische manier bedacht” om de veiligheid van gasinstallaties te verbeteren. Hij voorziet de opzet van een ingewikkeld registratie- en controlesysteem. Het is beter, zo betoogde hij, om de verantwoordelijkheid voor deze controles bij de energiebedrijven neer te leggen, zoals het ook was voor de liberalisering van de energiemarkt. Energiebedrijven waren toen nog nutsbedrijven.

VVD-woordvoerder P. Hofstra wil de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het pand stimuleren, in plaats van de keuring verplicht te stellen. De eigenaar is nu al eerstverantwoordelijke voor het deugdelijk functioneren van de leidingen en installaties �na de meter�. Hofstra denkt dat verzekeraars een rol kunnen spelen bij dat stimuleren, door korting te geven op de verzekeringspremies als de leidingen en installaties in orde zijn. De verplichte keuring wordt naar zijn mening “een bureaucratische rimram”. Volgens CDA-kamerlid A. Vietsch is het beter als gemeenten de controletaak weer oppakken, zoals het in de Woningwet staat. “Dat hele apk-gedoe is overbodig”, meent Vietsch.

Minister Dekker verwerpt het verwijt dat de verplichte keuring leidt tot bureaucratie. Daarvan is naar haar mening absoluut geen sprake, omdat het geen ingewikkeld systeem wordt. “Het moet zo eenvoudig mogelijk, maar er moet wel een systeem komen”, aldus de VVD-bewindsvrouw. De achterliggende gedachte is dat de verantwoordelijkheid van de eigenaar met de keuring wordt geactiveerd, stelt ze. Hofstra�s voorstel voor een korting op de verzekeringspremie als de leidingen en apparaten deugdelijk zijn, vindt ze een goed idee.

De afspraken met de VNG moeten nog verder worden uitgewerkt. Over de uitkomsten daarvan en over de wettelijke verankering ervan treedt ze vervolgens weer in overleg met de Kamer.

Uneto-VNI, de brancheorganisatie van installateurs, is overigens al bezig met het opzetten van een apk-systeem, waar woningeigenaren vrijwillig voor kunnen kiezen. Een onafhankelijke stichting zal hierbij de kwaliteit en de uitvoering van de keuringen waarborgen. Ze doet dat in samenwerking met EnergieNed (de gezamenlijke energiebedrijven) en ook de VNG. Volgens woordvoerder J. Vreugdenhil van de VNG heeft de uitwerking van de afspraken met VROM echter prioriteit. “Uneto-VNI is op de hoogte van ons voorbehoud over de vrijwillige keuring”, aldus Vreugdenhil. Eind dit jaar kan dit privaatrechtelijke systeem operationeel zijn.

Reageer op dit artikel