nieuws

Kabinet schrapt ook als irritant ervaren regels

bouwbreed Premium

den haag – Het mes gaat in de administratieve lastendruk van 16,4 miljard euro. Aan het eind van de kabinetsperiode moet 3 miljard daarvan zijn verdwenen, waarvan 800 miljoen nog dit jaar. Het kabinet pakt niet alleen direct meetbare lasten aan, zoals het dossier gevaarlijke stoffen, maar ook als irritant ervaren regels zoals het Bouwbesluit en de Arbowet.

Het kabinet zit met de nu ingezette acties nog niet op de in het regeerakkoord gewenste vermindering van 25 procent, maar slechts op 18 procent. Alle ministeries sturen een aparte brief over de aanpak van de kosten voor bedrijven door informatieverplichtingen van de overheid. In totaal neemt het kabinet 130 maatregelen. Ook moet automatisering veel rompslomp oplossen. De vermindering van lasten en regels kan ook ambtenaren hun baan kosten. Minister Veerman (Landbouw) schrijft bijvoorbeeld dat hij met 750 mensen minder kan op zijn ministerie.

De acht ministeries die zich buigen over verschillende aspecten van de regels rond gevaarlijke stoffen, gaan samenwerken. Daarbij moeten de verantwoordelijkheden van het Rijk en het bedrijfsleven duidelijk zijn en het beleid effectiever en efficiënter. Een ander voorbeeld is de VROM-vergunning waardoor voor bouwen, milieu en ruimtelijke activiteiten nog maar één procedure doorlopen moet worden met een set papieren en een enkele inspraakronde.

Het project minder regels, zoals afgesproken in het regeerakkoord moet ook leiden tot minder administratieve lasten, ook al zijn de effecten daarvan niet direct duidelijk. Voorbeelden hiervan zijn het Bouwbesluit en het Arbobesluit. Voor de laatste wil het kabinet meer maatwerk gaan leveren en de verplichte risico-inventarisatie en evaluatie digitaliseren. De vereenvoudigingen van de administratie voor het woon-werkverkeer en van vrachtbrieven behoren tevens tot de maatregelen.

Regelgeving

Volgens minister Zalm (financiën) komen er onvermijdelijk ook lasten bij, maar die moeten binnen het betreffende ministerie worden gecompenseerd. Bovendien ligt voor gemiddeld 44 procent van alle administratieve lasten de oorzaak in Europese regelgeving. Zalm deelde mee dat in Europa al overleg gaande is over het verminderen van de lastendruk en dat onder het Nederlands voorzitterschap, tweede helft van het jaar, dit een belangrijk punt zal zijn. Hij verwacht de 25 procent reductie uit het regeerakkoord te bereiken.

De meeste departementen hebben hun plan om minder lastig te zijn voor bedrijven inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. Het ministerie van VROM en Economische Zaken sturen de bewuste brief volgende week.

Reageer op dit artikel