nieuws

Goor saneert woonwijk, vuil of niet Integraal asbestbeleid

bouwbreed Premium

goor – In nieuwbouwwijk De Hogenkamp in Goor worden alle 85 tuinen – wel of niet verontreinigd – gesaneerd. Niet alleen de Wet bodembescherming was van doorslaggevende factor voor deze rigoureuze aanpak, ook de grote maatschappelijke onrust.

Het gaat om een met asbest verontreinigd gebied, onderverdeeld in ernstig, matig of niet vervuild. De 85 percelen variërend van 220 tot 600 vierkante meter zijn op een overzichtskaart onderverdeeld in rode, gele en witte vakjes.

Bij 45 witte percelen was sanering gezien de geringe concentratie asbest niet noodzakelijk, zo wees het door Lankelma Geotechniek uit Almelo uitgevoerde bodemonderzoek uit. Dit in tegenstelling tot de dertig �rode� percelen waar de wettelijke normen wel degelijk bleken te zijn overschreden. De gele percelen grenzen aan de rode en werden als �verdacht� bestempeld. Geel kan in de praktijk overigens zowel rood als wit blijken te zijn.”

Ondanks de onderverdeling werd uiteindelijk besloten om alle tuinen te ontgraven. De rigoureuze aanpak is een unicum. “Het besluit om uiteindelijk heel de wijk aan te pakken, is genomen op emotionele en financiële gronden” verklaart woordvoerder M. Kummel namens de gemeente. “De asbestvervuiling doet zich voor in een nieuwbouwwijk. Door deze aanpak hebben we gekozen voor een definitieve totaaloplossing voor de hele wijk. Daarmee geef je duidelijkheid en voorkom je dat er een tweedeling in de wijk ontstaat. Maar het schept geen precedent voor nieuwe gevallen in onze gemeente”, waarschuwt hij.

Schoonmaak

Eind vorig jaar werd begonnen met het schoonmaken van de vervuilde openbare ruimtes in de wijk. Pas januari dit jaar viel het besluit niet alleen de vervuilde, maar ook de niet vervuilde tuinen mee te nemen. Extra kosten: 1 miljoen euro.

Ing. G. Bremmer, projectleider van Lankelma: “Daar hadden we geen rekening mee gehouden. Binnen anderhalve maand hebben we vervolgens het hele saneringsplan omgebouwd, bestekken aangepast en alles contractueel afgehandeld.”

De schoonmaak wordt uitgevoerd in gezamenlijke opdracht van de gemeente (witte percelen) en provincie (rode en gele) en vergt uiteindelijk circa 9 miljoen euro. “Deze sanering is uitzonderlijk omdat de maatregelen in feite niet alleen het gevolg zijn van de Wet bodembescherming”, verklaart Bremmer.

Het nieuwe plan van aanpak had onder andere gevolgen voor de hoeveelheid transportbewegingen en dus voor de inrichting van de wijk. Bremmer: “Dit besluit leidde tot een verdubbeling van het aantal transportbewegingen. Volgens een inschatting vinden er in totaal 2000 transportbewegingen plaats, dat zijn er dagelijks vijftig.”

Voor wat de uitvoering betreft heeft het ook zijn voordelen. “Het bespaart tijd omdat je niet op de erfgrens hoeft te stoppen. Bij de overgang van een rood naar geel perceel kun je nu doorgraven waardoor minder oponthoud ontstaat. Daarnaast hoef je minder zaken af te stemmen” aldus projectleider M. de Bie van SITA Remediation uit Maarssen die het werk uitvoert. “In het oorspronkelijke saneringsplan zou je in het ergste geval drie keer op een plek moeten graven en keuren.”

Veiligheid

Op 8 maart jl. werden de eerste tuinen onder handen genomen. Gekozen is voor een clustergewijze aanpak. De gemiddelde schoonmaaktijd per groep van percelen beloopt drie tot vijf weken.

De Bie: “Aan beide kanten van de woningen ontgraven we tot gemiddeld 1 meter diep. We beginnen aan de achterkant omdat sommige woningen geen brandgang hebben.”

In de wijk zijn tijdelijk twee gronddepots aangelegd, één voor de aanvoer van schone en één voor de opslag van vervuilde grond.

Het aan de rand van de wijk gesitueerde depot voor vervuilde grond heeft een capaciteit van 6000 kuub. De Bie: “Alle aan- en afgevoerde grondstromen worden bemonsterd, wat telkens drie dagen vergt. Het is een kwestie van afstemmen van transporten.”

Hergebruik

In totaal zal 29.000 kuub grond de wijk verlaten. Grofweg een derde wordt gereinigd. Het resterende deel wordt uiteindelijk hergebruikt op een stortplaats. In de wijk wordt van zuid naar noord en van west naar oost gewerkt.

Bremmer: “Veiligheid in verband met het vele werkverkeer was en is een belangrijk item. Het is een wijk met veel jonge kinderen.” Op verzoek van de bewonerscommissie is in de wijk gedurende de sanering een kinderspeelplaats ingericht.”

Door de achtertuinen van één bouwblok is nu een rijbaan van platen aangebracht om de vervuilde grond zo snel mogelijk de wijk uit te rijden. “We hebben de toezegging gedaan dat deze bewoners voor de bouwvak hun achtertuin weer in bezit hebben. Dan is ook het grootste deel van de wijk schoon. Eind september moet de hele klus geklaard zijn.”

Gemeente Hof van Twente (waar Goor onder valt) staat een actiever en transparanter beleid voor. Bij de sanering van De Hogenkamp loopt de gemeente vooruit op het integraal asbestbeleid dat de komende maanden gefaseerd wordt ingevoerd. “De verantwoordelijkheid ligt nu bij één wethouder, er is één coördinatiepunt voor asbestbeleid en de in- en externe communicatie is aangescherpt” aldus woordvoerder M. Kummel.

Het nieuwe gemeentelijke beleid gaat soms zelfs verder dan het landelijke. Zo gelast Hof van Twente een tweede bodemonderzoek als de concentratie gevonden asbest net onder de wettelijke norm zit (100 mg/kg). De nieuwe koers staat beschreven in de beleidsnota �Vernieuwend denken, vernieuwend doen�. Aanstaande maandag vindt in Bentelo in aanwezigheid van staatssecretaris Van Geel (VROM) een symposium plaats over de nieuwe manier van werken.

�Verontreiniging

stopt niet bij

erfgrens�

Reageer op dit artikel