nieuws

Gesteggel in Breda over oude rivier

bouwbreed Premium

breda – De gemeente Breda moet alle kansen benutten om een echt stromende rivier terug te brengen in de stad en het water zo veel mogelijk ruimte te geven. Die oproep deed stedenbouwkundige en beeldend kunstenaar Eloi Koreman tijdens een bijeenkomst van Gebouw F, het Bredase centrum voor architectuur.

Ruim een jaar geleden heeft de Bredase politiek al ingestemd met het plan om de in 1964 gedempte haven aan de westkant van de stad weer open te maken en de voormalige rivier de Mark weer gedeeltelijk terug te brengen in de stad. Kosten: 29,5 miljoen euro.

Nu ligt er een iets uitgeklede versie van het oorspronkelijke (te dure) plan. Het waterpeil wordt verhoogd op de plek van de voormalige haven. Dat scheelt veel kosten.

Riool en allerlei kabels en leidingen hoeven niet te worden verlegd en het gemaal kan blijven staan. De rivier komt dus nu in getemde vorm terug, met kunstmatige stroming.

Meerkosten

Volgens Koreman, tevens ontwerper van een van de bruggen in de nieuwe rivier, is bekend geworden dat het riool toch moet worden vervangen. Daardoor vervalt in zijn ogen de noodzaak het waterpeil van de rivier te verhogen. “Dat dwingt ons pas op de plaats te maken en te kijken of er toch diep water mogelijk is en de meerkosten opnieuw tegen het licht te houden.”

Mogelijk zijn meerkosten zelfs niet nodig, vermoedt Koreman. Wellicht is een aantal bouwers bereid het oorspronkelijke, dure plan binnen het budget van 29,5 miljoen euro te realiseren.

Aanbesteding

Veel aanwezigen steunden Koremans idee. Projectontwikkelaar J. Hoppen van Heja opperde het idee om bouwers in de aanbesteding te vragen naar twee prijzen: een voor het plan zoals dat er nu ligt en een voor het oorspronkelijke plan, zonder de bezuinigingen.

Stadssociëteit De Gouden Cirkel vond dat Breda niet moet zeuren over wat extra kosten. “Laat een van de bruggen sponsoren als het niet anders kan”, aldus een van de bestuursleden.

De verantwoordelijke wethouder J. Niederer, niet aanwezig bij het debat, wees alle voorstellen de volgende dag resoluut van de hand. “Die discussie hebben we al gehad. Het ontwerp zoals er nu ligt, is gewoon het ontwerp. De aanbesteding zal ook geheel in lijn met het ontwerp uitgaan in de loop van dit jaar.”

Reageer op dit artikel