nieuws

Gemeenten en corporaties te veel gericht op sloop

bouwbreed Premium

amsterdam – Woningcorporaties en gemeenten vernieuwen te vaak wijken en slopen woningen zonder te weten wat de bewoners zelf willen.

Dit stelt A. Voorburg, senior-adviseur stedelijke ontwikkeling van adviesbureau Novio Consult. Volgens Voorburg, vrijdag op de BouwRai in Amsterdam op uitnodiging van corporatiekoepel Aedes deelnemer aan een discussie over �de sociale pijler in de stedelijke vernieuwing�, zijn woningbouwverenigingen en gemeenten te veel bezig met vooronderstellingen en dogma�s over leefbaarheid, veiligheid en verouderde woningen. “Vaak wordt gedacht: die woningen zijn vijftig jaar oud, zijn afgeschreven, dus we gaan slopen. Dan wordt er een herstructureringsprogramma over gegooid tot 2015, terwijl de samenleving continu verandert. Vaak is een minder rigoureuze aanpak voldoende, want de mensen willen hun huis en wijk helemaal niet kwijt. Het is ook nog eens geldbesparend”, aldus Voorburg.

Het ministerie van VROM is naar de mening van Voorburg toe aan “een omslag in denken”. “Te veel is VROM bezig met het versnellen van het bouwproces en te weinig met het verhogen van het kwaliteitsniveau van woningen en wijken.”

Reageer op dit artikel