nieuws

Geld verpleeghuizen voor aparte kamers

bouwbreed

den haag – Verzorgings- en verpleeghuizen krijgen hun plannen gefinancierd als ze hun kamers met drie tot zes bedden ombouwen tot één- en tweepersoonskamers.

De verzorgings- en verpleeghuizen moeten de (ver)bouwplannen wel op korte termijn indienen bij de College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ).

Staatssecretaris Ross-Van Dorp van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de 52 instellingen waar nog meer bewoners op één kamer verblijven, aangeschreven haast te maken met de (ver)bouwplannen. Alle kamers met vijf en zes bedden en de meeste met drie en vier bedden moeten uiterlijk in 2008 zijn verbouwd. In 2010 zijn naar verwachting alle bouwplannen uitgevoerd.

Met dit initiatief geeft de staatssecretaris gehoor aan de roep van de Tweede Kamer om meer privacy in de verpleeg- en verzorgingshuizen.

De afgelopen maanden heeft het ministerie van VWS onderzocht welke van deze huizen nog kamers met meer dan drie bedden hebben, of die instellingen inmiddels bouwplannen hebben ontwikkeld en of er voldoende geld voor die plannen is gereserveerd. Uit deze inventarisatie blijkt dat er 137 instellingen zijn met kamers met meer dan drie bedden. In dertig hiervan zijn zelfs nog kamers met vijf en zes bedden, de overige 107 hebben drie- en vierbedskamers. In totaal gaat het hier om 10.615 plaatsen.

Van die 137 hebben 85 verpleeg- en verzorgingshuizen inmiddels (ver)bouwplannen ingediend, die nu op de prioriteitenlijst van CBZ staan. De overige 52 worden nu door staatssecretaris Ross-Van Dorp gestimuleerd snel de plannen in te dienen.

Voor de (ver)bouwplannen van deze 52 huizen is 40 miljoen euro nodig, zo heeft VWS berekend. Vijftien miljoen euro hebben de instellingen zelf al gereserveerd voor nieuwe bouwplannen, de overige 25 miljoen kan volgens Ross-Van Dorp worden gehaald uit de grote, langlopende bouwprojecten die op de prioriteitenlijst staan. Uit de praktijk van voorgaande jaren is namelijk gebleken dat deze projecten steeds vertraging hebben opgelopen, waardoor zogeheten onderuitputting van de middelen is opgetreden. Er is derhalve minder uitgegeven dan aanvankelijk was begroot.

Gehandicaptenzorg

Voor instellingen in de gehandicaptenzorg spelen overigens dezelfde problemen. In zo�n dertig gebouwen met in totaal 5500 bewoners zijn nog meerbedskamers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het CBZ hebben daarvoor samen met de het ministerie van VWS een actieplan gemaakt om binnen vijf jaar de kamers te verbouwen. Hiervoor is zo�n 108 miljoen euro nodig.

De huisvesting van de geestelijke gezondheidszorg wordt binnen zes jaar verbeterd. Voor ongeveer 135 miljoen euro moet nog dekking worden gezocht, zo blijkt uit een voorstudie van het CBZ.

Reageer op dit artikel