nieuws

Duurzaam bosbeheer niet monopoliseren

bouwbreed

groningen – De Europese Commissie zou van prof. dr. mr. C. J. Jepma van Keurhout de discussie over duurzaam geproduceerd hout meer naar zich toe mogen trekken. Dat er dan gekozen zou worden voor één exclusief certificeringssysteem, betwijfelt hij.

De hoogleraar internationale milieu-economie is niet bang dat hij verwarring zaait met een extra keurmerk legaal hout. Hij heeft bovendien meer argumenten waarom er dringend behoefte is aan een keurmerk legaal hout. Om te beginnen schrikken de hoge eisen voor een duurzaamheidskeurmerk veel bosbouwbedrijven af. Zeker als er geen gefaseerd overgangstraject is uitgestippeld. “Als er dan bovendien voldoende houtvraag is uit landen als China waar ze geen lastige vragen stellen, is de prikkel voor bedrijven om dat soort dure certificatietrajecten in te gaan niet zo groot. Een legaliteitskeur zou een groot aantal producenten weer in de discussie over duurzaam bosbeheer kunnen betrekken.”

Niet alleen in Nederland, ook op Europees niveau zit de discussie over duurzaamheidscertificaten muurvast. Het blijkt heel moeilijk alle landen op één lijn te krijgen zodat ze officieel dezelfde eisen stellen aan duurzaam geproduceerd hout.

Onwaarschijnlijk

Het lijkt Jepma niet waarschijnlijk dat de Europese Unie een NGO-gebaseerd systeem als FSC volledig zou omarmen en een formele status geven: “FSC is een goed systeem, dat heel wat duurzaamheidstoetsen inhoudelijk moeiteloos zou doorstaan, maar op basis van welke formele autoriteit wordt besloten blijft lastig te doorgronden. FSC kan in de huidige structuur ook niet worden geaccrediteerd door een Raad van Accreditatie of een internationale evenknie daarvan.”

Jepma zou het toejuichen als de Europese Commissie dit moeilijke dossier naar zich toe zou trekken. Maar hij verwacht dat er dan wordt gekozen voor een model dat plek biedt aan meerdere certificaten die door een poortwachterssysteem worden getoetst tegen uniforme Europese eisen. Eventueel zou het via nationale poortwachters kunnen verlopen op basis van wederzijdse erkenning. Hij denkt niet dat de milieubeweging er in zal slagen zo�n ontwikkeling tegen te houden ten gunste van één monopolie, bijvoorbeeld FSC.

“Ik hoor steeds vaker donateurs opmerken dat ze zich ergeren aan die peperdure reclamecampagnes voor bepaalde systemen, waar men het gevoel heeft dat hun geld beter aan het bos zelf zou kunnen worden besteed”, weet Jepma.

Budgetten

Mensen verbazen zich volgens de Keurhout-voorzitter over de enorme budgetten die de milieubeweging kennelijk kan mobiliseren om FSC te promoten, vooral op de consumentenmarkt. Maar uiteindelijk beslaat de consumentenmarkt maar een klein deel van de totale houtomzet en lijkt het onwaarschijnlijk dat men ook in de rest van Europa een dergelijk systeem zo breed voor het voetlicht kan brengen als in Nederland gebeurt.

Jepma verwacht dat uiteindelijk andere gronden dan lobby�s en pr-campagnes zullen bepalen voor welke certificeringstrajecten de autoriteiten zullen kiezen. Hij verwacht dat een legaliteitskeurmerk daarbij een rol bij kan spelen. “Nu de nieuwe Keurhout-organisatie vorm krijgt, is het tijd de complete range van toetsingsprotocollen vorm te geven. Wij streven er overigens naar dat de behandeling van beoordelingsverzoeken niet meer dan enkele maanden kost. Als het langer duurt, komt dat doordat de aanvragers geen volledige informatie geven. Soms gaan documenten een paar keer heen en weer en dat kost tijd. Vergeet niet dat het om een vrij nieuw systeem gaat.” Op den duur kan men overschakelen van de beoordeling van individuele certificaten op die van certificatiesystemen, bijvoorbeeld op basis van nationale standaards: “Dat zou een verdere stroomlijning van de procedures betekenen.”

Reageer op dit artikel