nieuws

Drijvend beton breekt golven Griekse haven

bouwbreed

amsterdam – Het Amsterdamse bureau voor civiele techniek FDN Engineering & Consultancy heeft een betonnen drijvende golfbreker voor de haven van de Griekse stad Messolonghi ontworpen. De golfbreker, momenteel in aanbouw, heeft een lengte van 300 meter en is opgebouwd uit 30 meter lange 140 tons U-blokken met polystyreen in de kern van de elementen.

Bij het onderzoek dat voorafging aan het ontwerp van de golfbreker, werkte FDN samen met de afdeling scheepshydrodynamica van de TU Delft. Het onderzoek richtte zich met name op de afmetingen en vorm in relatie tot de verschillende golfomstandigheden en waterdieptes. “We kwamen al gauw tot de conclusie dat beton in combinatie met polystyreen het beste presteert, vooral vanwege het gewicht en de lage kostprijs,” aldus D. Tirimanna, directeur van FDN. “Binnen twee jaar hebben wij vervolgens door middel van computersimulaties die de golfomstandigheden rondom constructies en de daarop inwerkende belastingen nabootsen, de vormgeving van de constructie bepaald.

Een watergolf is niets anders dan verplaatsing van energie. De bovenste waterdeeltjes op waterlijnniveau transporteren in het algemeen meer energie dan de dieper gelegen waterdeeltjes. Voor een haven waar schepen moeten afmeren of waar andere drijvende constructies aanwezig zijn, is het nodig om de energie van de bovenste waterdeeltjes te reflecteren, te breken of te absorberen. Het pakt beduidend goedkoper uit wanneer kan worden volstaan met een constructie die alleen aan de oppervlakte aanwezig is en de golfenergie afleidt of wegneemt. Uit het onderzoek bleek dat T- en U-blokken effectieve vormen zijn voor golfbrekers in beton.

Vanuit die gedachte is FDN al jaren bezig het concept van een drijvende golfbreker verder uit te werken. In Nederland moet het fenomeen drijvende golfbreker nog doorbreken. Buiten Nederland is men minder terughoudend. Voor de kust van Monaco ligt een drijvende golfbreker van bijna 350 meter compleet met parkeergarages en winkels.

In Griekenland heeft FDN inmiddels een team van twintig man aan het werk die de golfbrekers overal voor de klanten kan produceren.

140 ton per stuk

Voor de Griekse haven zijn U-blokken gebouwd met een gewicht van 140 ton per stuk. De elementen hebben een lengte van 30 meter en een breedte en hoogte die afhankelijk zijn van de golfomstandigheden en de benodigde demping. Bij normale omstandigheden is de demping van de golven bijna volledig en tijdens een storm tot 80 procent.

De kosten voor de constructie bedragen tussen 2500 tot 10.000 euro voor waterdiepten van 6 tot 15 meter.

Tirimanna ziet voor de golfbreker in Nederland onder meer een toepassing als bescherming van drijvende woningen. “Het is een bijzonder effectieve en relatief goedkope oplossing”, aldus de directeur van FDN.

Reageer op dit artikel