nieuws

Den Haag wil geld voor brede school

bouwbreed Premium

den haag – De gemeente Den Haag heeft tot 2010 meer dan een half miljard euro nodig om de nieuwe onderwijsvisie uit te voeren. Het geld is nodig voor het aanpassen en de uitbreiding van de bestaande schoolgebouwen in de hofstad. Dat blijkt uit het rapport De inspirerende school dat gisteren officieel aan onderwijsminister M. van der Hoeven is overhandigd.

Het onderzoek dat DHV heeft uitgevoerd gaat uit van een basis- en een optimale uitvoering. Worden de plannen van het Amersfoortse ingenieurs- en adviesbureau in hun meest ambitieuze vorm uitgewerkt dan is 343 miljoen euro nodig voor het renoveren en aanpassen van de bestaande schoolgebouwen. Voor nieuwbouw zou in dat geval 219 miljoen euro nodig zijn.

Kiest de gemeente Den Haag voor het basisplan dan zouden de bestuurders tenminste 229 miljoen euro vrij moeten maken voor het aanpassen van de huidige huisvesting van de onderwijsinstellingen in Den Haag. Voor de uitbreiding van het aantal vierkantemeters leslokaal heeft de gemeente bij de sobere uitvoering van de onderwijsvisie in ieder geval 62 miljoen euro nodig.

In het onderzoek geeft DHV aan dat de kosten van de ontwikkelde onderwijsvisie de financiële middelen van de gemeente en de Haagse onderwijsinstellingen overstijgen. De onderzoekers benadrukken dan ook dat gezien de grote investeringen die gedaan moeten worden, er extra geldbronnen aangeboord moeten worden.

Bij de indeling van het inspirerende schoolgebouw geven de ingenieurs uit Amersfoort iedere leerling een eigen werkplek en krijgen docenten een bureau dat ze met andere collega�s moeten delen. Deze keuze vindt zijn oorsprong in het feit dat de docent steeds meer een coach wordt en minder een opzichter is, zoals dat in het oude opleidingssysteem veel voorkomt. DHV verwacht ook dat de schooldagen op termijn langer worden en leerlingen hun vrije tijd steeds vaker op school doorbrengen.

Noodzaak

De plannen die DHV de gemeente Den Haag aandraagt passen niet binnen de huidige normen die voor onderwijshuisvesting gelden. Uitbreiding en aanpassing van scholen is daarom noodzakelijk.

Onderwijswethouder P. Heijnen van Den Haag wil met het onderzoek van DHV in kaart brengen wat de gevolgen zijn van de beleidsvoornemens op het gebied van onderwijs. Daarbij gaat zijn aandacht uit naar bijvoorbeeld de brede school – een gebouw dat onderdak biedt aan onderwijs en andere activiteiten zoals kinderopvang, sport of cultuur.

Andere thema�s die volgens Heijnen gevolgen hebben voor de huisvesting zijn het steeds belangrijker wordende computerondersteund onderwijs en de versterking van het veelbekritiseerde vmbo.

Reageer op dit artikel