nieuws

Criminaliteit bedrijventerrein rijst de pan uit

bouwbreed

best – Het bestrijden van de criminaliteit op bedrijventerreinen kost jaarlijks ongeveer 1 miljard euro. En dan nog beperkt deze investering onvoldoende inbraak, vandalisme en brandstichting.

Terreinbeveiliger B&G Nederland en technisch dienstverlener Imtech Infra ontwikkelden een totaalaanpak die �criminaliteit beter beheersbaar maakt�. De initiatiefnemers willen het concept landelijk aanbieden. De methode wordt voor het eerst in de wijde omgeving van Best in de praktijk beproefd.

Die aanpak gaat niet uit van producten maar van de maatregelen die een bepaalde locatie vergen, benadrukken M. Bezoen van Imtech Infra en W. van Melis en C. van den Luitgaarden van B&G. De praktijk leert dat producten en diensten in het begin effect sorteren maar na verloop van tijd hun werking verliezen. Bijvoorbeeld omdat de omgeving van een bedrijventerrein verandert, bedrijven door de inrichting van hun terrein ongewild criminaliteit aantrekken of omdat er geen correcte reactie (meer) op alarmmeldingen volgt.

Belang

De praktijk leert dat aanbieders van beveiligingsdiensten vooral naar het eigen belang kijken; bewakers willen zoveel mogelijk uren schrijven en cameraleveranciers willen zoveel mogelijk producten verkopen. B&G ontkent niet dat het graag veel producten afzet.

De gebruiker is niet altijd gebaat met alleen een dienst of een product, vindt Van den Luitgaarden. B&G en Imtech combineren om die reden organisatorische handelingen als surveilleren, bouwkundige maatregelen als het plaatsen van hekken en elektronica als camera�s.

Het concept beveiligt bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. De initiatiefnemers bieden de methode met nadruk aan voor bestaande terreinen die een revitalisatie wacht.

De aanpak voldoet volgens Van Melis aan de normen die het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) stelt en wordt geborgd door De Haagse Methodiek (DHM). Het KVO is een initiatief van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing en schrijft via een stappenplan gestructureerde maatregelen voor die de veiligheid op bijvoorbeeld een bedrijventerrein vergroten. DHM is een methode die aan de Haagse Hogeschool is ontwikkeld voor het structureren van beveiligingsmaatregelen.

Inventarisatie

Het KVO beschouwt een bedrijventerrein als één object dat moet worden beveiligd. Een inventarisatie geeft aan wat daarvoor op het terrein moet gebeuren.

De opdrachtgever besluit aan de hand van de conclusies of hij de aanbevelingen laat uitvoeren. B&G en Imtech sluiten daar een contract voor af. Periodieke controle wijst uit of de beveiliging nog aan de norm voldoet of dat verbeteringen nodig zijn.

Het plan sorteert volgens Bezoen het meeste effect wanneer alle gebruikers van een bedrijventerrein eraan meedoen.

De initiatiefnemers bieden het systeem onder meer ondernemersverenigingen aan. Niet iedereen zal vanaf het begin aanhaken. Dat doet echter geen afbreuk aan het veiligheidsniveau. Het concept verdeelt een gebied in compartimenten waarbij elke zone “waar voor z�n geld” biedt. Bedrijven die meebetalen worden beter bediend dan ondernemers die niet meedoen.

Parkmanagers van nieuwe bedrijventerreinen kunnen ondernemers verplichten mee te doen. Beheerders van bestaande terreinen kunnen starters met een financiële tegemoetkoming overhalen toch mee te doen.

De initiatiefnemers willen met de maatregelen “de vaart uit de inbreker halen”. Dat kan bijvoorbeeld met hekken en hagen. De compartimenten zijn zo ingericht dat een inbreker maar één kant op kan. Die komt in een fuik terecht en wordt bij de enige uitgang opgewacht door de politie.

Protocol

De tijdigheid van het waarschuwen moet zijn vastgelegd in een protocol. “De slagkracht van het concept wordt bepaald door de wijze waarop de afspraken tussen de verschillende partijen zijn geregeld”, zo onderstrepen Van den Luitgaarden, Bezoen en Van Melis. De deelnemers moeten er blind op kunnen vertrouwen dat die worden nageleefd. En dat kan wanneer in de afspraken een boetebeding is opgenomen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels