nieuws

Convenant over winter-ww: lovenswaardig en overbodig

bouwbreed Premium

rotterdam – Werkgevers- en werknemersorganisaties en grote opdrachtgevers zijn het volstrekt eens. Ten strijde trekken tegen winterwerkloosheid ja, maar een convenant erover sluiten achten ze overbodig.

Iedereen was erbij in Rotterdam bij het SPOS. Nou ja, iedereen. De voor de gww-sector belangrijke opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de lagere overheden schitterden door afwezigheid. FNV Bouw had het idee opgevat om een jaar na een rondetafelconferentie over winter-ww van de Hout- en Bouwbond CNV, in te zetten op een convenant met overheid, opdrachtgevers en bouw- en schilderwerkgevers.

Zoals FNV Bouwvoorzitter D. van Haaster zei: “FNV Bouw vindt dat we een einde moeten maken aan winterwerkloosheid. En we denken dat dit kan. Het kan door niet op één paard te wedden, maar door maatregelen te combineren.”

Daarom wil de bouwbond ook een breed gedragen convenant waarin staat via welke lijnen de winter-ww kan worden aangepakt. “Lovenswaardig, ambitieus en overbodig” waren de kwalificaties die het plan ten deel vielen.

Belangen

Niet dat er ook maar iemand tegen bestrijding van de winter-ww is, integendeel. Alle partijen zagen de gemeenschappelijke belangen.

Maar hetzelfde argument dat een kwart eeuw geleden al de revu passeerde, geldt nog steeds: opdrachtgevers die bang zijn voor de kwaliteit van in de winter geleverd werk en daarom geen werk gunnen. Ten onrechte, constateerde Van Haaster tijdens de discussie. Technologisch is er nauwelijks een beletsel om �s winters te schilderen of in de gww werken te maken.

Maar bij de oplossingen werd door een partij maar al te vaak naar andere partijen gekeken. Werkgevers en werknemers konden zich nog wel vinden in een betere spreiding van de opdrachten.

Op het gebied van werkspreiding met behulp van flexibele uitvoeringstermijnen en een flexibeler inzet van werknemers door hantering van jaarmodel voor de arbeidsduur, leken zelfs weer de cao-onderhandelingen geopend.

Voorzitter van Het Zwarte Corps, C. van Dongen, wilde op dat punt zonder meer een handreiking doen aan werkgeversvertegenwoordiger T. Hokken. Of dat genoeg is om winter-ww uit te bannen, moet de tijd leren.

Reageer op dit artikel