nieuws

College bepleit apart keurmerk legaal hout

bouwbreed

groningen – Sinds 1 januari hakt het college van deskundigen van Keurhout zelfstandig knopen door over duurzaamheidscertificaten. Het college is bovendien van plan ook complete certificatiesystemen en legaliteitsverklaringen te beoordelen. Voorzitter prof. C.J. Jepma, hoopt dat dit het moeizame internationale overleg rond houtcertificering vlot zal trekken.

De officiële Nederlandse instantie die waakte over de kwaliteit van verschillende duurzaamheidscertificaten, Stichting Keurhout, is sinds 1 januari opgehouden te bestaan. Toen het brede overleg over een nieuwe beoordelingsrichtlijn voor duurzaam hout en een toetsingsprotocol vorig jaar vastliep, staakte het stichtingsbestuur zijn activiteiten.

Omdat de VVNH niet zomaar zeven jaar ervaring en naamsbekendheid met beoordeling van duurzaamheidscertificaten overboord wilde zetten, besloot zij zelf met Keurhout verder te gaan. Met vrijwel hetzelfde College van Deskundigen dat voorheen de aangeboden certificaten toetste aan de officiële Nederlandse minimumeisen voor duurzaam bosbeheer. Alleen adviseert het College nu niet meer, maar beslist het of een duurzaamheidscertificaat voldoet; de VVNH respecteert dat.

Behalve die formele statusverandering heeft het college ook nieuwe plannen, maakt voorzitter, Prof. dr mr C.J. Jepma, duidelijk. “Naast het beoordelen van afzonderlijke duurzaamheidscertificaten, willen wij ook overgaan tot de beoordeling van certifiseringssystemen en van legaliteitsverklaringen. Deze laatste geven aan of het beheer van het bos, de beoordeling ervan en het vervolgtraject van de handel voldoen aan een duidelijke en acceptabele legaliteitsstandaard. Dit levert een keurmerk legaal hout op. Daar lijkt behoefte aan te bestaan nu het besef groeit dat er nogal wat illegaal hout op de markt komt.”

Michelin-sterren

Dat het College daarmee in feite, twee verschillende keuren introduceert, vindt Jepma geen punt. De redenering van bijvoorbeeld de milieubeweging dat dat tot verwarring over houtcertificaten zou leiden, verwerpt hij: “Vergelijk het met de Michelin-sterren voor restaurants. Iedereen kan heel goed onderscheid maken tussen één-, twee- of driesterrenrestaurants. Dan moeten twee verschillende keuren rond de herkomst van hout ook geen probleem vormen. Bovendien lijkt de belangrijkste zorg momenteel dat velen illegaal hout willen weren. Tot nu toe ontbreekt daarvoor een deugdelijk instrument.”

Reageer op dit artikel