nieuws

Bouwfonds: Woningbouw rond Schiphol en Bollenlijn

bouwbreed Premium

den haag – Bouwen in de Randstad kan gemakkelijk in het gebied tussen Haarlem en Leiden langs de Bollenlijn en rond Schiphol. Voor de laatste zou Stad en Milieu ingezet kunnen worden om de geluidsregels plaatselijk te negeren voor het bouwen van woningen.

Wat in elk geval niet moet, is bouwen bij alle dorpen in Nederland en bouwen zonder toelatingsplanologie. Dat vinden Bouwfonds-directeuren H. van Zandvoort en F. de Zeeuw. Zij reageren op de Nota ruimte die vrijdag in de ministerraad wordt vastgesteld.

De directeuren vinden dat de nieuwe uitbreidingslocaties vooral langs bestaande weg- en openbaarvervoerassen moeten komen. Zij denken daarbij niet aan grote locaties zoals Leidsche Rijn met 30.000 woningen, maar vanaf 5.000 huizen.

De combinatie van goede bereikbaarheid en grote woningbehoefte komt volgens Bouwfonds bij elkaar in de Bollenlijn tussen Haarlem en Leiden, waar al stations zijn. “Dit gebied zit tot nu toe ten onrechte bijna op slot”, aldus de projectontwikkelaar. Hetzelfde geldt voor de noordelijke Randstad die op slot zit vanwege geluids- en veiligheidseisen rond Schiphol. “Dat staat haaks op het krachtig doorzetten van de “stad-en-milieu-aanpak” die nu juist dit sectorale denken wil doorbreken en ruimte wil geven aan gebiedsgerichte oplossingen”.

De directeuren pleiten voor “schieten met scherp” in het ruimtelijk beleid. Het Rijk moet de voorwaarden scheppen en andere overheden dienen bouwlocaties aan te wijzen en gebieden te ontwikkelen. “Waardevolle gebieden moeten daarbij uiteraard gevrijwaard blijven van bebouwing”, meent de projectontwikkelaar. Daarom moeten naast de ontwikkelingsplanologie bestemmingsplannen met verbodsbepalingen blijven.

Bovendien zal een “beleid van vrijheid-blijheid” investeringsbereidheid bij marktpartijen ondermijnen en volgens de projectontwikkelaar niet leiden tot hogere woningbouwproductie of lagere grondprijzen. Een evenwicht in ontwikkeling en toelating zorgt tevens voor betere benutting van binnenstedelijke bouwlocaties.

Reageer op dit artikel