nieuws

Bouw langs Stedenbaan harde eis Zuid-Holland

bouwbreed

den haag – De provincie Zuid-Holland dreigt niet mee te werken aan de nieuwbouw van 115.000 woningen in de komende vijftien jaar als het kabinet niet de steun uitspreekt voor het concept van de Stedenbaan.

Dit zegt gedeputeerde A. van Dijk (ruimtelijke ordening) in een reactie op de Nota ruimte van het kabinet. In een bestuurlijk overleg met minister Dekker (VROM) heeft Van Dijk gisteren de Zuid-Hollandse eis neergelegd.

De overheden in de Zuidvleugel, waar Zuid-Holland deel van uitmaakt, hebben eerder al aangegeven de verstedelijking zoveel mogelijk te willen concentreren langs de bestaande infrastructuur en in bestaand stedelijk gebied. Hierbij wordt met name gedacht aan de Stedenbaan (spoorlijnennetwerk Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Den Haag, Rotterdam, Gouda) en de Rijn-Gouwelijn tussen Leiden en Gouda. Langs nieuwe verbindingen willen de overheden woningbouw plegen langs de RandstadRail.

Vooral het concept van verstedelijking langs de Stedenbaan is een hard gegeven in de bouwopgave voor Zuid-Holland. “Komt dat niet in de definitieve versie van de Nota ruimte, dan geven we niet thuis met die 115.000 woningen. Het kabinet moet dat concept steunen, anders komen er grote problemen wat betreft woningbouw”, aldus Van Dijk.

Dichtstbevolkt

De gedeputeerde begrijpt niet waarom het kabinetsprincipe van “verstedelijking volgt infrastructuur” niet in Zuid-Holland wordt doorgezet. Van Dijk: “Dit is de dichtstbevolkte provincie, grond is schaars en de autowegen slibben dicht. Door te bouwen langs bestaande infrastructuur kunnen we de files ook terugdringen. Na de ingebruikname van hsl, Betuwelijn en RandstadRail komt er op de Stedenbaan ruimte vrij om een metro-achtig openbaarvervoersysteem te maken. Zo krijg je mensen uit de auto.”

Behalve langs de infrastructuur, wil Zuid-Holland ook op grote schaal binnenstedelijke woningbouw plegen. “Daarmee gaan we zelfs verder dan het kabinet wil, namelijk 50 procent van het totaal, in plaats van 40 procent”, benadrukt Van Dijk.

Reageer op dit artikel