nieuws

Begroting herstructurering Haags Transvaal rond

bouwbreed

den haag – De begroting van het herstructureringsplan van Transvaal is rond. De gemeente Den Haag en woningbouwcorporatie Staedion dichten samen het gat van 66 miljoen euro. Van het nog openstaande bedrag neemt de gemeente 32 miljoen euro voor haar rekening. De rest legt Staedion op tafel.

De afspraken over de kostenverdeling zijn gisteren door beide partijen ondertekend tijdens het werkbezoek aan de hofstad van VROM-minister Dekker. Nu de budgetten geregeld zijn kan de grootscheepse renovatie van Transvaal van start gaan. De Haagse wijk wordt de komende tien jaar voor een totaalbedrag van 500 miljoen euro opgeknapt. Het akkoord tussen de gemeente en Staedion is onder begeleiding van het ministerie van VROM tot stand gekomen. Om de partijen tot een oplossing te brengen heeft het departement een handreiking gedaan. Op basis van dit document, dat de titel �De kosten in beeld, de kosten verdeeld� mee kreeg, is de gisteren officieel bekrachtigde overeenkomst in elkaar gezet.

Impulsteam

Transvaal is één van de zeventien wijken die eind vorig jaar een bezoek hebben gehad van een impulsteam van het ministerie van VROM. Met de teams wil het ministerie het renovatieproces van vervallen stadswijken versnellen. Het renovatieplan, dat in samenwerking met de corporatie Haag Wonen wordt uitgewerkt, omvat de sloop van zo�n drieduizend woningen waarvoor 1600 woningen worden teruggebouwd. Eerder werden al zeshonderd woningen gesloopt die plaatsmaakten voor vierhonderd nieuwe huizen. Het wijkplan wordt in vier fasen uitgevoerd. Nog dit jaar gaat de tweede fase van start waarbij driehonderd woningen worden gesloopt.

Reageer op dit artikel