nieuws

Babylonische spraakverwarring op Londense bouwplaats

bouwbreed

londen – De Britse bouw vreest dat de veiligheid op de bouwplaatsen verder in het geding raakt door de komst van werknemers uit de nieuwe EU-landen. Met enkele simpele communicatieregels moet ernstig leed voorkomen worden.

“Wij hadden vorig jaar twee mensen op een bouwplaats die geen woord Engels spraken. De één kwam uit Albanië, de andere sprak Urdu. Ze werkten niet eens voor ons maar voor een onderaannemer. Omdat veiligheid op de bouwplaats de hoogste prioriteit heeft, hebben we de belangrijkste instructies in die twee talen laten vertalen. Je kunt wat dat betreft immers niet voorzichtig genoeg zijn.”

Dat zegt A. Smith, directeur communicatie van HBG Construction, de Britse tak van Koninklijke BAM. Hij reageert op een rapport van de opleidingsinstantie Construction Skills over de communicatie met bouwvakkers die niet of nauwelijks Engels spreken.

Door de enorme bouwhoos heeft Londen een groot tekort aan bouwvakkers. Het gat wordt opgevuld door mensen uit vooral Oost-Europa. In Londen is Engels nu voor één op de vijf bouwvakkers de tweede taal, als ze het al begrijpen. Dat gaat niet alleen om �gewone� bouwvakkers, de onderzoekers spraken ook met drie opzichters en een voorman voor wie Engels niet de eerste taal was.

“Bouwvakkers lopen groot risico als ze de arbo- en veiligheidsinstructies niet begrijpen, de waarschuwingsborden niet kunnen lezen of gewoon niet met elkaar kunnen communiceren,” stelt S. Wright, hoofd bouwzaken bij de Health and Safety Executive. Ook in de Britse bouw wordt gevreesd dat de problemen na 1 mei – als tien nieuwe EU-landen toetreden – alleen maar erger worden. Dat gaat dan overigens alleen om de communicatie, want veel aannemers prijzen volgens het rapport de kwaliteit van de Oost-Europese bouwvakker.

De grote bouwbedrijven doen veel om het gebrek aan communicatie op te vangen. Shepherd Construction heeft de belangrijkste borden in het Russisch laten vertalen, HBG�s Britse zuster Edmund Nuttall heeft buitenlanders bij de Kanaaltunnel-spoorlijn Engelse lessen gegeven en Bovis Lend Lease doet hetzelfde op verschillende bouwlocaties in de hoofdstad. Het rapport meldt verder dat een aantal in Londen werkende onderaannemers uit Duitsland of Frankrijk zelf vertalers meenemen voor die werkers die geen Engels spreken.

Met een paar simpele maatregelen is al veel te verbeteren. Spreek en schrijf eenvoudig Engels ligt voor de hand. Vooral opzichters, die hier een cruciale rol spelen, moeten duidelijk spreken en de tijd nemen om nieuwkomers te instrueren. Borden moeten zoveel mogelijk symbolen en zo weinig mogelijk taal bevatten. Toch is het goed te checken of iedereen de symbolen ook begrijpt. Verder is een bord in onderkast-belettering beter dan een met hoofdletters.

Een praktische tip is te inventariseren wat de �eerste� taal is van de buitenlanders op een groter project. Niet alleen kunnen die de nieuwkomers helpen (“niet te lang, want dan leren ze nooit Engels”) maar ook kunnen instructies dan het eerst in de meest gebruikte vreemde taal worden vertaald.

HBG-woordvoerder Smith denkt overigens dat het probleem minder wordt door de �skills card�, de kaart die sinds eind vorig jaar verplicht is voor elk werk van één van de grote aannemers uit de Major Contractors Group. Om zo�n kaart te krijgen, dient een kandidaat niet alleen zijn opleiding en vaardigheden aan te tonen, maar ook een kort theorie-examen af te leggen.

“Daar val je door de mand als je de taal niet voldoende machtig bent,” zegt Smith. Dat hoeft niet altijd zo te zijn want kandidaten mogen bij de theorie worden bijgestaan door een vertaler. Het rapport legt daarbij de vinger op een zwakke plek: er zijn maar weinig vertalers die alle relevante bouwtermen kennen.

En ten slotte is er nog een aardige tip: vertaal niet alleen de borden maar vertel de nieuwkomers ook wat de meest gebruikte waarschuwingskreten op een bouwplaats betekenen. Als je bij een zwaaiende kraan eerst moet uitleggen wat �bukken� betekent dan ben je meestal al te laat.

Er zijn maar weinig vertalers die alle relevante bouwtermen kennen

Reageer op dit artikel