nieuws

Archeologen vinden grootste Romeinse heiligdom

bouwbreed

KESSEL – In het Brabantse Kessel zijn aan de Maasoever resten gevonden van het grootste en monumentaalste Romeinse heiligdom dat ooit in Nederland is aangetroffen.

Tot die conclusie komen onderzoekers van het Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam na het bestuderen van een grote hoeveelheid Romeins steenbouwmateriaal.

Die resten kwamen al in 1976 tijdens baggerwerkzaamheden boven water. Het onderzoek naar de herkomst is pas onlangs afgerond, aldus een woordvoerder van de universiteit.

De onderzoekers hebben het heiligdom grotendeels kunnen reconstrueren dankzij bekende bouwregels van de Romeinse architect Vitruvius. Ook zijn de gevonden resten vergeleken met andere Romeinse bouwwerken. Ze zijn ervan overtuigd dat bij Kessel, onderdeel van de huidige gemeente Lith, ooit een Gallo-Romeinse omgangstempel heeft gestaan met een verheven voorhal, gedragen door ruim 6 meter hoge zuilen.

De tempel is vermoedelijk gebouwd 100 jaar na Christus op een plek waar al een belangrijke cultusplaats lag uit de Late IJzertijd en de vroeg-Romeinse tijd. (anp)

Reageer op dit artikel