nieuws

Amsterdam vindt geld voor duurdere Noord-Zuidlijn

bouwbreed

amsterdam – Amsterdam heeft in de jaarrekening over 2003 geld gevonden voor de extra kosten voor de Noord-Zuidlijn. Door de lage rentestand en meevallers bij de aanleg van de IJ-tram en de herstructurering van de achterzijde van het Centraal Station kan de gemeente een budgetoverschrijding van 92 miljoen euro bekostigen.

Volgens wethouder Huffnagel van financiën heeft het vinden van de dekking veel inspanning en moeite gekost. Het grootste bedrag komt uit de vermindering van een voorziening voor renterisico�s. Door de aanhoudende lage marktrente heeft de gemeente meer geld gereserveerd dan achteraf nodig is gebleken.

Verder levert de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer een belangrijke bijdrage. De kosten van de aanleg van de tramlijn naar IJburg valt een paar miljoen goedkoper uit.

Ook heeft de gemeente gunstige resultaten geboekt bij de aanbesteding van de herstructurering van de Zuidelijke IJ-oever De aanleg van onder meer een busstation en een verkeerstunnel blijven binnen het krediet van 200 miljoen euro. Daardoor kan de reservering voor risico�s met 11 miljoen euro worden verminderd.

Begin april bleek de Noord-Zuidlijn veel duurder dan begroot. In totaal kost de nieuwe metrolijn van Amsterdam Noord naar de Zuidas 1,55 miljard euro. Amsterdam betaalt daarvan 410 miljoen euro.

Reageer op dit artikel