nieuws

Alertheid op zwakke plekken veenkaden blijft geboden

bouwbreed

den haag – Door het droge na- en voorjaar hebben de veendijken zich na de droogte van de vorige zomer nog niet voldoende hersteld. De Unie van Waterschappen adviseert de leden dan ook met klem de veendijken te blijven inspecteren en preventieve maatregelen te nemen.

H. van Hemert, projectleider veenkadeonderzoeken van de Stichting Toegepast Waterbeheer (STOWA): “Wij dachten dat het herstel van de droogte drie tot zes maanden zou duren, maar de oude sterkte van de dijken is nog niet teruggekeerd.”

Daarom brengen de Unie van Waterschappen en de STOWA alvast een tussenstand naar buiten van het onderzoek dat zij doen naar het effect van de droogte op de stabiliteit van de veendijken. De definitieve resultaten worden in juni verwacht.

Vorig jaar is de droge zomer voorafgegaan door een droog voorjaar. Van Hemert: “Ook nu koersen we weer af op een droog voorjaar. En dat terwijl het najaar van 2003 ook al erg droog en zonnig was. Alleen januari is vrij nat geweest. We beginnen dus met een achterstand.”

De unie adviseert de waterschappen de veendijken te blijven inspecteren. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar de bodemopbouw en grondwaterstand, ook de risico�s moeten in kaart worden gebracht. Op de meest kritische plekken kunnen de waterschappen op korte termijn een kleidek, een steunberm of een damwand plaatsen.

Een andere optie is het voorkomen van uitdroging van de veendijken door natuurlijke of kunstmatige bevochtiging. De STOWA begon half februari een veldproef met een surfactant, een biologisch afbreekbaar middel dat via beregening de vochtigheid in bodems vasthoudt of herbevochtiging van uitgedroogde veenbodems bevordert. De proef heeft tot doel na te gaan of de dijken na een injectie met surfactant beter vocht opnemen en dus sterker worden. De eerste resultaten worden halverwege mei verwacht.

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en zijn uitvoerende organisatie Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) zijn gisteren begonnen met de aanvoer van zand om twee dijkvakken in de gemeente De Ronde Venen te verzwaren. De komende weken brengt de combinatie GMB/Oldenkamp vof, bestaande uit GMB Infraprojecten en aannemingsbedrijf J. Oldenkamp circa 155.000 kubieke meter klei en 55 duizend kubieke meter zand aan in de vorm van steunbermen.

De bermen aan de voet van de veendijken geven extra gewicht. Mochten de dijken in de toekomst weer vocht verliezen en daardoor lichter worden, bijvoorbeeld door extreme droogte, dan zijn de dijken toch nog zwaar genoeg om afschuiven te voorkomen.

Deze werkzaamheden zijn de eerste stappen die AGV/DWR zet om nog voor de zomer 10 kilometer veendijken te verstevigen. Het aanbrengen van zand en klei moet voor 1 juli gereed zijn; het inzaaien van gras gebeurt daarna.

Reageer op dit artikel