nieuws

Adviesraad: Geef macht over platteland aan provincies

bouwbreed

den haag – Provincies moeten de eerstverantwoordelijke worden voor de inrichting van het landelijk gebied.

Het Rijk moet zich strikt beperken tot de hoofdlijnen van het beleid. Op deze wijze kan het beste worden ingespeeld op de wensen van de burger. Dit adviseert de Raad voor het Landelijk Gebied aan minister Veerman (landbouw). “Het Rijk hoort in de regio niet meer samen met de provincie in één vergaderzaal te zitten met maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgers. De provincie doet het, geen rijkspottenkijker naast de provincie”, aldus de Raad voor het Landelijk Gebied.

Het Rijk houdt zich nu te veel in details bezig met de inrichting van het landelijk gebied en hanteert vaak starre nationale regelgeving. Als voorbeelden noemt de RLG de varkensvrije zones, de stank- en ammoniakregels, de Ecologische Hoofdstructuur en de nitraatrichtlijn.

Bijdrage

“Het is aan provincies om samen met gemeenten het platteland verder in te richten”, stelt de de Raad voor het Landelijk Gebied. Daarbij moeten de provincies ook over de besteding van de rijksmiddelen kunnen besluiten.

Het advies van de Raad voor het Landelijk Gebied dient als bijdrage aan de komende discussies over de binnenkort te verschijnen Nota ruimte en de Agenda voor een Vitaal Platteland.

Reageer op dit artikel