nieuws

Achterstallige restauratie molens zonder deltaplan

bouwbreed

den haag – Het achterstallig onderhoud aan molens hoeft niet via een deltaplan te worden opgelost. Staatssecretaris Van der Laan (cultuur) denkt dat via extra middelen de restauratieachterstand in 2010 grotendeels kan worden weggewerkt.

Zij schrijft dat in antwoord op kamervragen van SGP�er B. van der Vlies. Hij vreest dat de relatief grote achterstand het functioneren van de nieuwe regeling instandhouding van monumenten in de weg staat. “Ik ben me ervan bewust dat voor het goed functioneren van de regeling ook de resterende achterstand op den duur moet worden weggewerkt”, aldus Van der Laan.

Zij heeft echter alle vertrouwen in gemeenten en provincies om daaraan te werken. Zij is het met Van der Vlies eens dat deze overheden de laatste jaren de molens geen prioriteit hebben gegeven en de restauraties relatief weinig hebben gesubsidieerd. Zij vindt dat een zaak van de gemeenten en provincies als budgethouder om te bepalen in welke projecten zij het restauratiegeld steken.

Achterstand

“Mijn zorg richt zich op het inlopen van de restauratieachterstand van alle monumenten, waarbij ik geen onderscheid maak tussen verschillende categorieën”, aldus de staatssecretaris.

De eigenaren van molens hebben echter wel recht op een overheidsbijdrage op basis van het Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten 1997 en houden dat ook onder de nieuwe regeling.

Reageer op dit artikel