nieuws

Aanzienlijke uitbreiding Britse bouwfraude

bouwbreed

londen – De Britse mededingingswaakhond, de Office of Fair Trading, duikt dieper in de bouwfraude. In eerste instantie gaat het om dakbedekkers. Na een eerste met succes afgesloten onderzoek in de regio West-Midlands, waarbij de OFT boetes voor in totaal 480.000 euro uitdeelde, kijkt de dienst nu ook naar hun activiteiten in andere delen van het land.

Daarnaast blijkt uit diverse bronnen dat de waakhond ook andere sectoren binnen de Britse bouwwereld op het oog heeft.

In West-Midlands, de streek rond Birmingham, zijn negen dakbedrijven veroordeeld wegens ongeoorloofde afspraken bij aanbestedingen voor een reeks overheidsgebouwen. De dakbedekkers spraken van tevoren een prijs af, waarna slechts één bedrijf een realistische offerte uitbracht. Maar dit regionale kartel blijkt slechts de top van de ijsberg, zo stelt S. Tupper, een in concurrentiezaken gespecialiseerde advocaat bij Watson Farley & Williams in Londen.

Tupper, die van de Nederlandse bouwfraude op de hoogte is, adviseerde één van de twee dakbedrijven actief mee te werken aan het OFT-onderzoek waardoor de boete een stuk lager uitviel.

“De mededingingsautoriteit kijkt nu naar dezelfde activiteiten in drie andere regio�s, Noordwest-Engeland, Noordoost-Engeland en Schotland. Daarbij gaat het om een stuk of vijf landelijk werkende bedrijven, die in deze regio�s dezelfde praktijken zouden hebben toegepast als in de West-Midlands.

In elk gebied waren bovendien een aantal regionale kleinere dakbedekkers bij de afspraken betrokken. Het onderzoek kost veel tijd en is erg ingewikkeld. In feite moet de OFT proberen alle gemaakte afspraken te reconstrueren. Maar voor mij staat het vast dat ze ook deze onderzoeken zullen afronden, ze hebben hun tanden er echt ingezet. Je kunt ook niet in de ene regio wel boetes opleggen en de zaak in andere delen van het land ongemoeid laten.”

Op de Britse landkaart blijven echter toch twee grote gebieden over, Londen en het Zuid-Oosten. Daar is het aantal bedrijven in de bouw, zelfs in een relatief kleine sector als de dakbedekkers, volgens Tupper echter zo groot dat een onderzoek heel moeilijk wordt.

De advocaat denkt dat de OFT er op gokt dat de daar actieve bedrijven na geruchtmakende uitspraken in andere delen van het land eieren voor hun geld kiezen. “Zij gaan dan voor wat de katholieken noemen absolutie; zelf je zonden opbiechten en dan hopen op een lagere boete.”

Tupper heeft in een artikel in het Britse vakblad Construction News de bouwwereld opgeroepen de zaakjes intern voor elkaar te brengen om mogelijke vervolging en hoge boetes te voorkomen. “In plaats van zich nu te storten in de schadenfraude over het lot van een aantal kleine aannemers, zou de bouwwereld er beter aan doen absoluut te garanderen dat het eigen huis op orde is.”

Hij waarschuwt verder dat directeuren van op kartels betrapte bedrijven niet alleen een hoge boete riskeren maar op grond van nieuwe wetgeving sinds vorig jaar ook tot gevangenisstraf veroordeeld kunnen worden. “De uitspraak in de dakdekkerszaak moet dan ook vele alarmbellen hebben laten rinkelen.”

In Britse bouwkringen en in de vakpers duiken daarnaast regelmatig verhalen op over bouwfraude in andere sectoren. Een woordvoerder van de OFT wil echter niets zeggen over mogelijke onderzoeken. “Wij houden dat geheim tot de zaak is afgerond en de boetes vaststaan. Anders zouden we het werk van onze eigen onderzoekers bemoeilijken.”

Volgens de woordvoerder praten medewerkers van de Britse mededingingsdienst regelmatig met collega�s uit andere landen. Of dat ook structureel gebeurt, kan zij echter niet zeggen. Tupper weet uit zijn eigen praktijk niet van andere zaken.

“Maar het lijkt me bepaald niet onwaarschijnlijk. In de bouwwereld worden al decennia allerlei afspraken gemaakt. Ik verwacht dan ook zeker dat we er de komende tijd nog wel meer van zullen horen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels