nieuws

Aanschaf materieel vaak dilemma voor aannemers

bouwbreed Premium

gouda – Materieel gezien gaat het gww-aannemers in meer dan één opzicht niet voor de wind, vindt de Vereniging Infrastructuur Aannemers Nederland (Vianed).

Pas in 2009 verwacht het Economisch Instituut Bouwnijverheid weer wat groei in de markt.

Tot dan zullen steeds meer aannemers zich afvragen of ze er nog goed aan doen om materieel te kopen. Zuiver financieel gezien lijkt huren beter, maar het is niet alleen de portemonnee die deze keuze bepaalt.

Kopen of huren is meer dan alleen een financiële afweging, legt Vianeds secretaris Bouwproces ir N. van Amstel uit. Door koop kan de aannemer op elk moment eigen machines met een vakbekwame machinist inzetten. Eigen machines zijn in de bedrijfskleur gespoten en zijn daarmee een verlengstuk van het visitekaartje.

Machines kosten evenwel geld, vooral wanneer de aannemer er niet in slaagt ze doorlopend in te zetten. Voor gehuurde machines betaalt de aannemer alleen voor de periode dat hij ze in gebruik heeft. Met het huurbedrag koopt hij ook de zorg voor het materieel af. Het is echter niet ondenkbaar dat de verhuurder de gewenste machine niet op voorraad heeft en dat de machinist pas na een uitgebreide instructie begrijpt wat er wordt verlangd.

Al die voor en nadelen maken de afweging tussen kopen en huren er niet gemakkelijker op, vindt Van Amstel. Dat maakt ook de leveranciers bezorgd. Aannemers hebben niet meer de naam dat ze een nieuwe machine contant afrekenen en op één werk afschrijven. Een nieuwe aanschaf vergt vaak financiering. Op de afgelopen machinevakbeurs Bauma in München stemden onder andere CNH en Zeppelin in met de verwachting van de Europese machinebouwersvereniging CECE dat verhuur steeds belangrijker wordt. Fabrikanten als Liebherr krijgen daar ook steeds meer belangstelling voor. De handel krijgt door de toenemende interesse voor (ver)huur met minder en vooral andere klandizie te maken. Momenteel bedienen ze zo�n 700 gww-aannemers en ruim 1200 loonbedrijven die gww-werk doen.

Effectiever

De trend verschuift naar een efficiëntere inzet van de beschikbare middelen die de organisatie effectiever maakt. Dat kan er naar Van Amstels mening toe leiden dat een (onder)aannemer zich in een bepaald aspect van het gww-werk specialiseert. Als gevolg daarvan valt de keuze al snel op een machine die speciaal voor dat bepaalde werk is ontwikkeld en niet op multifunctioneel materieel. Een verscheidenheid aan gespecialiseerde onderaannemers kan hoofdaannemers er weer toe brengen het eigen materieel aan de kant te doen. Beheerders van het eigen materieel van grote aannemers worden daarmee managers die bij derden machines inhuren. Een dergelijke gang van zaken kan de technische ontwikkeling van machines remmen. Verhuurders laten gebruikers geen modificaties uitvoeren aan hun materieel uitvoeren. Als ze daar wel mee instemmen komen de innovaties voor iedereen beschikbaar. De bedenker kan doorgaans moeilijk exclusiviteit bedingen.

Vianed belegt 13 mei tijdens de Technische Kontaktdagen een middagsymposium over de aspecten van het kopen en huren van materieel. Deelnemers kunnen zich vooraf aanmelden bij de Goudse aannemersorganisatie via (0182) 567333.

Reageer op dit artikel