nieuws

Zuidas ordent leidingen in kabeltunnel

bouwbreed

amsterdam – Voor een deel van de Zuidas verdwijnen alle leidingen en kabels in een collectieve leidingentunnel. De gemeente Amsterdam wil zo voorkomen dat in een dichtbebouwd kantorengebied de straat almaar moet worden opgebroken.

De bouw van een dergelijke integrale leidingentunnel is een primeur voor Nederland. De tunnel komt over een lengte van 500 meter onder de bomenrij langs de toekomstige Mahlerlaan te liggen. Volgens projectleider ir. C. Hompe van Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam heeft de aanleg diverse voordelen.

“De Zuidas wordt zeer dichtbebouwd. Dat leidt tot de aanleg van een groot aantal leidingen en kabels. Zonder ordening ontstaat een enorme ondergrondse chaos. Straks is volkomen helder waar welke leidingen zich bevinden.

Bovendien zou voor aanleg van nieuwe systemen, reparatie en onderhoud de straat steeds weer moeten worden opengebroken. Dat geeft enorm veel verkeersoverlast, ergernis het tast de kwaliteit van de openbare ruimte aan.”

Damwanden

De feitelijke tunnel komt ruim een meter onder het maaiveld te liggen en wordt ruim 2 meter hoog en 6,5 meter breed. De constructie is tamelijk simpel. Die bestaat uit damwanden aan weerszijden, een betonnen dak gedragen door een middenpijler en een traditionele klinkerbestrating.

Speciale rekken bieden ruimte voor telecomkabels en alle leidingen voor elektriciteit, gas, stadsverwarming en stadskoeling, riolering en water. Alle gebouwen krijgen vervolgens hun vaste aansluiting op de tunnel.

De aanlegkosten, 8 miljoen euro of wel een investering van 15 euro per vierkante meter te bouwen vloeroppervlakte, komen geheel voor rekening van de gemeente. “Doorberekening van de kosten is niet haalbaar. De betrokken bedrijven hoeven weliswaar niet meer zelf te graven, maar ze moeten op hun beurt extra investeren in leidingkwaliteit. Om lekkages te voorkomen worden extra eisen gesteld aan de te gebruiken materialen en technieken. Ook is het voor hen soms ingewikkelder de gewenste aansluiting te realiseren.”

Maatregelen

Met juridische maatregelen ontneemt Amsterdam bijvoorbeeld telecombedrijven de mogelijkheid buiten de tunnel om leidingen in de bewuste straat aan te leggen. Dat alle mogelijke leidingen zo dichtbij elkaar komen te liggen, is volgens Hompe geen probleem.

“Wij hebben advies gevraagd aan onder meer TNO, KEMA en Gasunie. Zij voorzien geen bezwaren. Wel krijgen sommige leidingen een bepaalde plek. Zo krijgt de waterleiding een vaste plek onder de tunnelvloer. Dat voorkomt het opwarmen van het leidingwater door warmte afkomstig van de stadsverwarmingsbuizen”, verklaart de projectleider.

Ook de veiligheid is volgens hem gewaarborgd. “Vorig jaar toonden energiebedrijf Nuon en netbeheerder Continuon zich nog huiverig voor deelname aan het project. Samen met hen hebben we het ontwerp verbeterd. Ze zijn ervan overtuigd geraakt dat zich geen veiligheidsproblemen voordoen. De toegangen worden beveiligd. De tunnel is voorzien van speciale apparatuur die waarschuwt voor eventuele gaslekken en wateroverlast. Bovendien is sprake van permanente bewaking. Tunnelbeheer, houdt ook de leidingentunnel in de gaten.”

Tunnel

De bouw van de tunnel door bouwbedrijf Heijmans begint deze week. GTI zorgt voor de technische installaties. De aanleg duurt ongeveer een jaar. Het is nog niet duidelijk of andere delen van de Zuidas ook van een integrale leidingentunnel worden voorzien. Volgens Hompe zal steeds de afweging moeten worden gemaakt of de kosten opwegen tegen de baten.

Reageer op dit artikel