nieuws

Voornamelijk positieve reacties op Nota ruimte

bouwbreed

den haag – Projectontwikkelaars zijn erg sceptisch over de realisatie van 40 procent van de woningbouwopgave in bebouwd gebied. Bouwers betwijfelen het integrale karakter van de nota, aangezien ook andere ministeries nog met ruimtelijke plannen komen. Maar buiten deze kritische noten zijn de reacties op de Nota ruimte van minister Dekker (VROM) vooral positief.

Directeur J. Fokkema van de Neprom vindt het noemen van een �richtwaarde� in de nota voor het inbreiden van steden geen goede zet. “We geloven niet in zo�n centrale algemene norm”, aldus Fokkema. Zijn collega bij de vereniging van middelgrote projectontwikkelaars NVB, N. Rietdijk, vindt de norm vooral te hoog. “Op papier zijn het prachtige locaties om te bouwen, maar de praktijk is vaak weerbarstig”, zegt hij. Zo moet de bodem soms worden gesaneerd en is de eigenaar niet altijd bekend. Hij ziet de norm liever op 25 procent gesteld. De projectontwikkelaars zijn wel zeer te spreken over de goede balans tussen meer ruimte voor groene woonmilieus en kwaliteitsverbetering van het landschap. Volgens Fokkema is de “verkramptheid” daarover weg.

Milieudefensie spreekt in een reactie van “de doodsteek voor de bescherming van de open ruimte in ons land”. De Hoekse Waard is bijvoorbeeld geen nationaal landschap meer, maar een locatie voor 300 hectare bedrijventerrein. Maandag presenteert de organisatie een eigen plan om de bouwproductie op te vangen in bebouwd gebied.

Het AVBB is overwegend positief over de Nota ruimte, maar heeft enkele vragen bij de uitvoering. “Bijvoorbeeld of de budgetten bij de verschillende ministeries nu integraal worden ingezet”, zegt beleidsadviseur G. Stremler. Hij ziet het liefst één projectminister die het budget voor ruimtelijke ontwikkelingen beheert. Als voorbeeld noemt hij Almere, waar de groei niet mogelijk is zonder voorzieningen en goede infrastructuur.

Het AVBB vindt het goed dat de nota biedt aan ontwikkelingsplanologie, waarbij marktpartijen, maatschappelijke organisaties en de overheid samen plannen maken voor de ruimtelijke inrichting.

Maandag praten de milieuorganisaties, AVBB en Neprom met Dekker over de nota. De NVB is tot grote teleurstelling van Rietdijk niet uitgenodigd. “De grote ontwikkelaars hebben toch een ander beeld dan wij middelgrote. Wij zijn vooral regionaal actief en goed voor 60 procent van de koopwoningen”, aldus de directeur.

Reageer op dit artikel