nieuws

Specifieke atletiekbanenmarkt helemaal dichtgetimmerd

bouwbreed

den haag – De markt voor de aanleg van kunststof atletiekbanen in Nederland was in de door de NMa onderzochte periode grotendeels in handen van vijf bedrijven, die het werk onderling verdeelden. De praktijken van het kartel worden ernstig genoeg geacht voor een pittige boete.

De afspraken hadden betrekking op de aanleg, renovatie en het onderhoud van atletiekbanen. “Het was een specifieke markt die we helemaal dichtgetimmerd hadden op deze wijze”, citeert de NMa een oud-directeur van een van de bedrijven.

Het kartel bestond uit de bv�s ingenieursbureau Oranjewoud (boete 1.213.000 euro), Groenewoud Sport & Recreatie (450.000), Arcadis Planrealisatie (369.000), Van Gelder Cultuurtechniek (67.000) en aannemingsbedrijf Van Lee/Heijmans Sport en Groen (610.000 gezamenlijk). Van Gelder was slechts betrokken bij een deel van de overleggen. Van Lee is intussen overgenomen door Heij-mans. De aansprakelijkheid is na de overname echter overeind gebleven: de overtreding door Van Lee kan volgens de NMa tevens worden toegerekend aan Heijmans als concernopvolger.

De eerdergenoemde oud-directeur is een van de bronnen van de NMa, tot ongenoegen van de betrokken bedrijven. Zij voerden aan dat zijn verklaringen onbetrouwbaar zijn vanwege een rancuneuze houding tegenover zijn vroegere werkgever. De NMa is van dit argument niet onder de indruk en stelt dat zijn verklaringen overeenkomen met het beeld dat ontstaat aan de hand van de overige beschikbare informatie. Andere bezwaren, zoals over vooringenomenheid en vermeend onrechtmatig verkregen bewijs, veegt de NMa eveneens van tafel.

Claimrechten

Vastgesteld is dat de projecten werden verdeeld aan de hand van de marktaandelen van de vijf bedrijven. “De omzetten van iedere deelnemer werden opgeteld en uitgedrukt in een percentage van de totale marktomzet. Dit percentage werd vergeleken met de vooraf afgesproken marktaandelen. Hieruit ontstonden claimrechten” zo citeert de NMa de oud-directeur.

Bij de verdeling van de projecten werd er ook een prijs vastgesteld, verklaart deze. “Met andere woorden: de prijsbepaling ging in onderling overleg.”

De NMa gaat ervan uit dat de overtreding een flinke weerslag heeft gehad op de markt. De openbare aanbestedingen zijn bedoeld om gegadigden tegen elkaar te laten opbieden. zo stelt de mededingingsautoriteit.

Reageer op dit artikel