nieuws

Openbaar aanbesteden zet regionale bouwer buitenspel

bouwbreed

ede – Dankzij de bouwfraude-affaire besteden gemeenten veel meer openbaar aan. Voor regionale bouwers betekent dit opboksen tegen meer concurrentie die vaak ver onder de kostprijs inschrijft. De regionale werkgelegenheid komt daardoor in gevaar.

“Besteed niet alles openbaar aan. Anders delven plaatselijke bedrijven het onderspit tegen bedrijven van buiten de regio die onder kostprijs inschrijven.” Deze noodkreet richting gemeenten deed Teun van der Velde, voorzitter van BouwNed afdeling Zuidwest-Veluwe tijdens een bijeenkomst in Ede.

Van der Velde wees nog eens op het belang van regionale bedrijven voor werkgelegenheid en maatschappelijke functies waar gemeenten hun voordeel mee doen. Zijn oproep bleek niet voor dovemansoren. De burgemeester van Ede bleek het volledig met hem eens te zijn. Die wees erop dat bedrijven van buiten momenteel 20 tot 30 procent lager inschrijven. “Voor de korte termijn leuk voor de gemeentekas, maar voor de lange termijn desastreus”, wist ook de burgervader.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat opdrachtgevers vaak niet weten hoe ze dit probleem kunnen tackelen. Zo wist bijvoorbeeld de directeur van corporatie Woonstede Jan Keijzer niet dat ook zijn organisatie onderworpen is aan de Europese aanbestedingsregels.

Ook gemeenten weten vaak niet op welke manier zij concurrentie bij aanbestedingen kunnen uitlokken en tegelijkertijd het regionaal belang dienen. Brink Groep directeur Gerrit Westerveld en hoogleraar besliskunde Jan Telgen probeerden daar wat aan te doen.

Zij hielden de gemeenten voor dat die om te beginnen kunnen nalaten op de laagste prijs te gunnen. Economisch meest voordelige aanbieding is volgens Telgen al beter. Ook is het mogelijk in de besteksvoorwaarden bepalingen op te nemen over inzet van regionale bedrijven of inzet van werklozen.

Aanbestedingsbeleid

Kortom, zo zei Telgen, een aanbestedingsbeleid opstellen, dat is wat gemeenten moeten doen. En zo�n beleid is geen lijstje met voorkeursleveranciers of een lijstje met welke aanbestedingsmethode gehanteerd moet worden in relatie tot de raming van de opdrachtgever.

Westerveld pleitte in dit verband voor een aanbestedingsbeleid op hoofdlijnen. “Regel niet alles tot in detail. Dan wordt het een keurslijf terwijl je per project behoefte hebt aan maatwerk.”

Beide heren gaan samen met een derde partij in opdracht van de Bouwnedafdeling een notitie maken over het aanbestedingsbeleid. Die moet voor de zomer klaar zijn.

Reageer op dit artikel