nieuws

Ondergronds parkeren in oude Amsterdamse woonwijk

bouwbreed

amsterdam – Het bestuur van het Amsterdamse stadsdeel Westerpark wil een ondergrondse parkeergarage bouwen op het Van Beuningenplein. De bouw vraagt een investering, inclusief herinrichting van het plein, van zes miljoen euro.

De bouw van de garage is onderdeel van plannen om de leefbaarheid in de Fannius Scholtenbuurt te vergroten. Het stadsdeel werkt al vanaf de jaren negentig aan vernieuwing van deze vooroorlogse buurt. Woningen worden gerenoveerd en de openbare ruimte opnieuw ingericht. Bij deze herprofilering wil het stadsdeel meer ruimte bieden aan voetgangers, fietsers, spelende kinderen en groen. Dit is alleen mogelijk als twintig procent van de bijna 1400 parkeerplaatsen wordt opgeheven. Parkeerplaatsen die worden opgeheven moeten op een loopafstand van maximaal een halve kilometer worden gecompenseerd. Dat kan slechts gedeeltelijk door aankoop van parkeerplekken in bestaande garages.

De afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek gedaan naar nieuwe parkeerlocaties. Het Van Beuningenplein is het enige grote plein in de dichtbebouwde Staatsliedenbuurt en ligt op korte afstand van de woningen van de toekomstige gebruikers. De bouw van garages op alternatieve locaties is te duur. Ook de bereikbaarheid is onvoldoende.

Bewoners in de omgeving van het plein maken ernstig bezwaar tegen de bouwplannen. Zij vrezen aantasting van het karakter van hun plein, verlies van de tachtig jaar oude bomen en overlast door stijging van het grondwaterpeil.

Het stadsdeel komt aan hun bezwaren tegemoet door de omvang van de garage te beperken. Een verdiepte, traditionele parkeergarage in een laag met niet meer dan honderd plekken is volgens het stadsdeel goed inpasbaar. Automatisch parkeren kan wellicht meer plaatsen opleveren. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. De bouw wordt gefinancierd uit stadsvernieuwingsgelden.

Reageer op dit artikel