nieuws

MKB: Ouderen in bedrijf houden met prestatieloon

bouwbreed Premium

zeist – MKB Nederland wil met prestatieloon voorkomen dat oudere werknemers uit het bedrijfsleven verdwijnen. Dat staat in de beleidsnota Ouderen in bedrijf die gisteren bekend werd gemaakt op een congres in Zeist. Volgens de belangenorganisatie van het midden- en kleinbedrijf worden oudere werknemers door het huidige systeem van automatische loonsverhoging te duur.

Worden werknemers beloond naar prestatie, dan blijven werknemers ook in de nadagen van hun carrière financieel gezien aantrekkelijk. Zij worden dan niet veel duurder dan hun jongere collega�s die voor een lager salaris hetzelfde werk doen. De aanpassingen zijn volgens MKB Nederland nodig omdat door de vergrijzing van de bevolking de personeelskosten anders te hoog worden.

“Het is oneerbiedig om zo met oudere werkgevers om te gaan”, reageert G. Wildeman van Hout- en Bouwbond CNV op het voorstel. Hij vindt het plan ouderwets en denkt niet dat het helpt om oudere werknemers langer vast te houden. “Dan moet je ze juist goed belonen”.

MKB Nederland vindt dat er bij ondernemers te weinig aandacht is voor de vergrijzing. De belangenorganisatie meent dat er een cultuuromslag gemaakt moet worden. Brancheorganisaties zouden hierbij een rol kunnen spelen door hun leden beter te informeren over de ontwikkelingen in de markt. “Men realiseert zich onvoldoende hoe de situatie op de arbeidsmarkt er over enige tijd zal uitzien”, stelt MKB Nederland in zijn beleidsnota.

Een heet hangijzer is daarbij dat werknemers in de toekomst langer door moeten werken. Een ontwikkeling die volgens MKB Nederland nog niet tot de werkvloer is doorgedrongen. “Doorwerken tot 65 jaar wil slechts 6 procent. Dit moet veranderen”, stelt de belangenorganisatie.

Het beleid van de overheid is er volgens MKB Nederland te veel op gericht om te straffen. De rijksambtenaren in Den Haag zouden volgens de spreekbuis van het midden- en kleinbedrijf juist met fiscale stimuleringsmaatregelen moeten komen om oudere werknemers vast te houden.

Reageer op dit artikel