nieuws

Kwaliteit telt mee bij elektronisch veilen

bouwbreed

nieuw-vennep – Het softwareprogramma van Negometrix uit Nieuw-Vennep voor ondersteuning van het strategische inkooptraject inclusief elektronisch veilen is uniek in de wereld. Dat zit hem in de manier waarop zowel kwaliteit als prijs wordt meegenomen in de online beoordeling van de biedingen. Volgens J. Siderius van Negometrix is het ook geschikt voor elektronisch veilen van gww-projecten als afsluiting van het voorbereidingstraject met een aanbesteding volgens een openbare procedure.

Het softwareprogramma is een jaar of vier operationeel. Het is inmiddels beproefd. In dertig ziekenhuizen heeft het inkopers ondersteund bij de strategische inkoop. De elektronische aanpak beslaat een heel traject dat zich, via bepalen van producteisen via mogelijke leveranciers en vergelijken van offertes, uit kan strekken tot en met elektronisch veilen.

Voor de bouw heeft Negometrix inmiddels vijf veilingen gedaan: voor civieltechnisch, werktuigbouwkundig en elektrawerk en twee voor onderhoudsschilderwerk aan woningcomplexen. Aan het einde van elke veiling doet Negometrix een evaluatie op basis van de reactie van de deelnemers.

Gevraagd of ze weer zouden meedoen met een elektronische veiling laat tot nu toe iedereen weten dat te zullen doen. De redenen daarvoor kunnen variëren: “snel weten waar je aan toe bent” of “om bij opdrachtgevers niet uit de boot te vallen” zijn veelgehoord. De vraag of wel of niet elektronisch geveild zou moeten worden, wordt echter niet gesteld.

“Maar de mensen die met een elektronische veiling mee hebben gedaan zijn in het algemeen tevreden. Of het nu leveranciers van KLM of schildersbedrijven zijn”, laat Siderius weten. Hij vindt dat je je niet blind moet staren op de kostenbesparingen die bij de twee schilderwerken zijn behaald. Die zullen zeker niet altijd optreden.

Siderius zegt het niet met zoveel woorden, maar met zijn programma zal langzamerhand de ruis van de minder verkwikkelijke gang van zaken in de bouw uit de prijzen te filteren zijn. Als er meer marktconforme prijzen ontstaan kan bij een elektronische veiling de prijs mee- of tegenvallen. Percentages van 30 tot 40 onder de raming, zoals bij de veiling van schilderwerk, zullen dan tot het verleden gaan behoren, mits de ramers hun kengetallen bijstellen.

Voortraject

Het grote voordeel van de elektronische aanpak van Negometrix zit in de benadering van het inkopen. In dat voortraject zijn ook besparingen te behalen. Duidelijk moet zijn dat de diensten die Negometrix levert geld kosten. Maar de verwachte besparingen zijn hoger. Hij praat met de ziekenhuizen als voorbeeld, maar dat is ook te vertalen naar de bouw in termen van aanbestedingen, opdrachtgevers en aannemers. Met het programma is door de inkopende partij een heldere structuur te brengen in wensen en eisen bij inkoop. De kwantificeerbare criteria kan de inkoper van een wegingsfactor voorzien.

Een volgende stap op weg naar een heldere structuur is het evalueren van leveranciers en offertes. Hierbij bestaat de mogelijkheid de kwaliteit mee te laten wegen. Dat maakt een vergelijking mogelijk van alle concurrerende leveranciers. Daaruit is dan een selectie te maken, een zogenoemde �short list� van leveranciers die in aanmerking komen voor een de opdracht. De laatste stap in het inkooptraject kan een elektronische veiling zijn. Na vaststellen van een datum kunnen de leveranciers van de short list worden uitgenodigd deel te nemen.

�Best buy�

Bij de veiling volgens de aanpak van Negometrix weegt de kwaliteit online mee. Daardoor wordt niet, zoals gewoonlijk bij veilingen, alleen op prijs geveild. In korte onderhandelingsrondes geven alle leveranciers die aan de veiling deelnemen steeds een prijs af. Het programma ordent de biedingen op basis van prijs en kwaliteit met boven aan de �best buy�-aanbieding. De deelnemers krijgen individueel te zien welke prijs zij zouden moeten bieden om �best buy� te worden.

Het biedingsproces herhaalt zich tot geen nieuwe prijzen meer worden afgegeven. Om te voorkomen dat alles te lang duurt, bijvoorbeeld door biedingen in stappen van centen, wordt een minimum bedrag per bieding vastgesteld. Dat is wel opletten, want een deelnemer zou door te bieden daarmee ver onder de prijs kunnen komen die hij zou moeten bieden om �best buy� te worden.

Siderius laat weten dat Negometrix een unieke aanpak volgt met software die online zowel prijs als kwaliteit kan beoordelen. In 2000 heeft Negometrix het programma in drie maanden in Amerika laten maken. Hij heeft er zelfs in Amerika patent op aangevraagd. In Europa is het heel moeilijk om patent op software te krijgen.

Beoordeling

Negometrix is op gebied van elektronisch veilen maar een kleine speler in de wereldmarkt, maar is in Nederland voor zover Siderius bekent mogelijk de grootste aanbieder. De multinationals op softwaregebied hebben ook programmatuur voor elektronisch veilen, maar die nemen doorgaans alleen de prijs mee. Als bij een veiling de prijs bekend is moet alsnog een beoordeling op kwaliteit worden gedaan.

Voor opdrachtgevers in de bouw ziet Siderius goede mogelijkheden met het elektronisch veilen. Siderius: “Leuren mag niet, maar veilen is toch echt wat anders. Degenen die anders denken, moeten de letter en de geest van het wetboek er maar eens op nalezen.” De elektronische aanpak van het inkooptraject zou ook overheden voordelen kunnen bieden bijvoorbeeld bij aanbesteden van onderhoudswerk.

In beginsel past de aanpak van Negometrix op de regels van het aanbesteden denkt Siderius. Een openbare procedure met voorafgaande selectie is heel goed mogelijk. Overheidsopdrachtgevers moeten sowieso weten of geïnteresseerde aannemers voldoen aan de eisen om voor gunning van werk in aanmerking te komen. Onduidelijkheden in selectie- of gunningscriteria zijn door helderheid in de structuur zeker te vermijden.

Afsluiten van het aanbestedingstraject van gww-werken met een elektronische veiling kan extra voordelen bieden, mede door een scherper en gestructureerd zicht op de markt. Maar bovendien kan bij een elektronische veiling intensief en simultaan worden onderhandeld met zoveel leveranciers als wenselijk wordt geacht. Of met zoveel als er mee willen doen.

�Veilen is toch echt wat anders dan leuren�

Reageer op dit artikel