nieuws

Katwijk werkt aan veiliger boulevard

bouwbreed

katwijk – De jaren vijftig boulevard van Katwijk moet zich meer als verblijfsgebied profileren. Een herinrichting die 5 miljoen euro kost, moet de publiekstrekker attractiever èn veiliger maken. Er liggen twee inrichtingsvarianten.

Beide modellen, het duin-promenademodel (illustratie) en boulevardmodel, werden gisteren door landschapsarchitect Marlies van Diest uit Baarn gepresenteerd in het gemeentehuis van Katwijk. Bij het duin-promenademodel ligt het accent op het loopgedeelte langs het duin. Het model voorziet onder andere in een meer geleidelijke overgang van straat en duin. De duinen krijgen �natuurlijke� vormen en komen tot op de boulevard te liggen. Door de afwisselend ronde en rechte belijning kan de breedte van de boulevard daardoor 2 meter verschillen.

In het andere model maakt de 1700 meter lange boulevard nadrukkelijker onderdeel uit van het dorp en wordt hij meer als een straat ingericht. Bij deze variant springen de strandopgangen in het oog.

De met veel asfalt, betontegels en grindtegels ingerichte 22 meter brede woonboulevard is nodig toe aan vernieuwing. De huidige inrichting past perfect bij de bestaande bebouwing, maar voldoet niet meer aan de huidige gebruikseisen.

Van Diest: “De van de jaren vijftig daterende boulevard is destijds heel verkeerskundig ingericht. Door herinrichting van de openbare ruimte vanaf de woningen tot de duinstrook moet de boulevard meer verblijfsgebied worden.”

Hoewel het aantal terrassen toeneemt, wordt het zeker geen Zandvoort of Scheveningen. “Katwijk staat bekend als een familiebadplaats en fungeert voor veel Katwijkers als een ontmoetingsplaats. Op de boulevard zal men de huidige rust en ruimte blijven ervaren.”

Rijn-Gouwelijn

De investeringskosten die met de ingreep zijn gemoeid schommelen rond de 5 miljoen euro. Het is de bedoeling dat vanaf begin 2005 vanaf de noordkant de eerste vernieuwingen beginnen; het werk moet eind dit jaar worden aanbesteed. Behalve de slechte conditie van de rijbaan (vooral het asfalt en riolering) laat ook de verkeersveiligheid te wensen over.

“De boulevard maakt deel uit van een Europese fietsroute, maar de 7 meter brede rijbaan heeft geen fietspad. Veel Duitsers fietsen op de stoep” aldus T. Harteveld, gemeentelijk projectleider Projectgroep Boulevard. Op welke manier fietsers meer baan krijgen is nog onderwerp van gesprek. Fietsstroken hebben, mede met het oog op de komst van de Rijn Gouwelijn, de voorkeur. Van Diest: “De lightrailverbinding is qua maatvoering weliswaar in het straatprofiel meegenomen, maar heeft wel degelijk consequenties voor het profiel.”

De parkeermogelijkheden blijven zoveel mogelijk gehandhaafd, maar worden op sommige plekken verschoven of anders gesitueerd. Op dit moment wordt nog haaks geparkeerd, maar dat verdwijnt nadat de parkeergarage met 250 plaatsen in het centrum klaar is.

Een van de mooiste parkeerplaatsen van Nederland (“met uitzicht op zee”) bij hotel Noordzee moet wijken en de parkeerplaats bij het centrum verkast naar een lager gedeelte om optimaal uitzicht op de natuur te houden. In het duingebied zelf wordt langs de boulevard het Koninginnepad aangelegd, de wandelroute die Koningin Beatrix ooit bij een bezoek aan de badplaats aflegde.

In beide varianten wordt de boulevard een 30 kilometer zonegebied, wat niet eenvoudig zal zijn. Van Diest: “De boulevard is vanwege zijn lengte en gebruik zo specifiek dat we hier bij voorbaat niet aan de gestelde landelijke regels kunnen voldoen. Met aanvullende verkeersremmende maatregelen zullen we alle verschillende verkeersstromen in veilige banen moeten leiden.” Daarbij dragen de plannen een klein steentje bij aan een grotere kustveiligheid.

Zwakke plek

De boulevard ligt aan de noord- en zuidkant op 11 meter boven NAP en duikt in het midden naar beneden. Harteveld: “Het enkele meters lager gelegen middengedeelte is uit kustverdedigingsoogpunt bezien een zwakke plek, maar wel eigen voor de boulevard. Het streven is om ter hoogte van het centrum de duinstrook daar waar mogelijk zo�n 30g centimeter op te hogen.”

Tegelijkertijd zal ook de relatie met het centrum worden versterkt. Harteveld: “Voordat je het weet, ben je de dorpskern gepasseerd. Bij herprofilering van de weg moet dat geaccentueerd worden.”

Het beheersaspect is bij de herinrichting een belangrijk aandachtspunt. Harteveld: “Katwijk heeft een stuifzandprobleem. Alles wordt hier gezandstraald. Door bijvoorbeeld een betere afscheiding tussen duin en promenade, schuine strandopgangen en het gebruik van duurzame materialen bij inrichtingselementen als lichtmasten, strandopgangen en banken kan dat zandstralen minder kwaad. Het beheersaspect moet vooral in de detaillering tot uiting komen.”

Reageer op dit artikel