nieuws

Hogesnelheidslijn kost viermaal meer ruimte dan gepland

bouwbreed

rotterdam – Met de huidige voorstellen voor de bovenbouw trekt de 101 kilometer lange hogesnelheidslijn een spoor van 60 meter breed door het landschap. Alleen het openbreken van het contract met de combinatie die de bovenbouw aanlegt of het loslaten van de hoogste veiligheidseisen, kan de lijn nog terugbrengen naar de oorspronkelijke 15 meter met bijbehorende glimworm.

Supervisor P. Wintermans zou graag zien dat de hoge hekken op 25 meter van de lijn zouden verdwijnen. Hij is het met de welstandscommissie eens dat het oorspronkelijke ontwerp veel mooier is. De architect die ruim vier jaar geleden door rijksbouwmeester J. Coenen werd aangesteld, was zelf ook onaangenaam verrast toen bleek dat de lijn 60 in plaats van 15 meter breed zou worden. “We dachten een ontwerp te hebben waar je overal overheen en onderdoor zou kunnen. Met 60 meter is dat een stuk lastiger. Het landschap houdt nu op bij het hek beneden.”

De veiligheidshekken zouden in het eerste ontwerp op een halve meter van het spoor komen met aan de zijkanten een glimmend kunstwerk zodat het nauwelijks als hekwerk herkenbaar zou zijn. Enkele maanden geleden werd bekend dat deze �glimworm� moest sneuvelen. Naar de Tweede Kamer werd gecommuniceerd dat daarmee 65 miljoen euro werd uitgespaard.

Naar nu blijkt, spelen daarvoor heel andere motieven een rol dan de bezuinigingswoede van minister Peijs (verkeer). “Toen ik haar de eerste keer de term �glimworm� hoorde gebruiken, dacht ik nog �leuke vondst�. Maar al snel bleek ze dat vooral denigrerend te bedoelen”, aldus Wintermans.

Allereerst heeft de brandweer eisen gesteld aan de veiligheid en bereikbaarheid van de lijn. In de tweede plaats is het risico op meer zelfdodingen en terroristische aanslagen veel groter als mensen dicht langs het spoor kunnen komen. Tot slot heeft de infraprovider zich contractueel vastgelegd het spoor 99 procent van de tijd beschikbaar te hebben in ruil voor een jaarlijkse bijdrage van 105 miljoen euro van het Rijk. Als dat percentage zakt, krijgt Infraspeed – een combinatie van Fluor Daniël, Siemens en BAM – minder uitbetaald. Reden genoeg om elk risico op calamiteiten zo ver mogelijk terug te dringen.

Ondergeschikt

Drie zwaarwegende motieven die een mooie inpassing in het landschap ondergeschikt maken. “Iedereen zal het eens zijn met de stelling dat veiligheid belangrijker is dan de vormgeving, maar een terrorist laat zich echt niet tegenhouden door een hek dat op vijfentwintig meter van de baan staat.”

Wintermans zou de discussie graag aanwillen, al beseft hij dat de slag waarschijnlijk is verloren en dat het hek er zal komen. Wat hem betreft breekt het Rijk het contract met de Infraprovider open om de voorwaarden soepeler te maken. Hij realiseert zich dat het aan de late kant is, maar wat hem betreft kan het percentage op 92 procent worden gesteld.

“Daarnaast, 100 procent veilig bestaat niet. Het Rijk moet ergens een grens trekken over wat nog aanvaardbare risico�s zijn en wat niet meer. En dan kun je beginnen met de vraag of in Nederland wel genoeg plek is voor een trein die 300 kilometer per uur rijdt.” Hij had ook graag gezien dat de Tweede Kamer zich had gebogen over de vraag of de hsl wel een oppervlakte van 60 meter bij 101 kilometer in beslag moet nemen. “Dat soort discussies moeten vooraf worden gevoerd.”

�Het landschap houdt nu op bij het hek beneden�

Reageer op dit artikel