nieuws

Woningbouw trekt aan tot 15,9 miljard

bouwbreed

amsterdam – De woningbouw krabbelt dit jaar weer uit het dal. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid voorspelt 2,5 procent groei tot een productiewaarde van 15,9 miljard euro.

Gezien de in 2002 en 2003 toegenomen aantallen bouwvergunningen, ziet het EIB alle reden voor oplevende bedrijvigheid. Normaal gesproken ligt anderhalf tot twee jaar tussen het verlenen van een bouwvergunning en de oplevering van de woning.

“De nieuwbouwproductie neemt in 2004 naar verwachting met 3 procent toe tot 10 miljard euro”, aldus A. Klaver van het EIB. “Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen groeit tot 65.000. De vergunningen blijven stabiel op het niveau van 72.500. Het segment herstel en verbouw groeit dit jaar met een procent tot 5,9 miljard euro.”

Afgelopen jaar zakte volgens de becijfering van het EIB de oplevering van het aantal woningen tot het dieptepunt van 60.000. De productie van nieuwbouw daalde in 2002 met 6 procent tot 9,8 miljard euro. De renovatiemarkt kreeg dat jaar een tik van 2,3 procent en kwam uit op een kleine 6 miljard euro.

De wensdroom van het ministerie van VROM om in de periode 2005-2008 jaarlijks 80.000 woningen aan de voorraad toe te voegen, ziet Klaver als te hoog gegrepen. Het streven om te komen tot een aandeel van een derde particulier opdrachtgeverschap, schat de econoom van het EIB als onhaalbaar.

Afgelopen jaar roerden de corporaties zich als bouwheer nadrukkelijker dan in 2002. Onder invloed van de toenemende stedelijke vernieuwing, steeg het aantal vergunningen om woningen te bouwen van 14.056 tot 17.000. Tot 2009 zullen de corporaties volgens het EIB dezelfde bouwlust laten zien.

Projectontwikkelaars en aannemers vormen met een aandeel van 65 procent ruimschoots de belangrijkste opdrachtgever tot het bouwen van woningen. De vergunningenstroom nam van 44.917 in 2002 toe tot om en nabij 48.000 vorig jaar. Het EIB denkt dat de initiatieven van de bouwers voor de markt tot 2009 geleidelijk afvlakken tot jaarlijks 41.000.

De particuliere opdrachtgevers lieten vorig jaar 7500 bouwvergunningen noteren, ruim 700 minder dan in 2002. Klaver raamt dat voor dit jaar 8500 particuliere vergunningen in de pijplijn zitten. Het aantal neemt komende vijf jaar toe tot 12.000. Het ministerie van VROM mag daarom in de handen knijpen als tot 2009 jaarlijks 70.000 nieuwe woningen gereed komen.

Reageer op dit artikel