nieuws

Verboden veiligheid door verborgen camera

bouwbreed Premium

en dergelijke.

Hoe is dit nu te voorkomen? Naast hekken en sloten denken cliënten wel aan cameratoezicht. Aangenomen wordt dat cameratoezicht de veiligheid kan verhogen en dat het preventief werkt ten aan zien van criminaliteit.

Niet voor niets zijn de laatste jaren op bepaalde plekken in openbare ruimten camera�s aangebracht. Hetzelfde geldt voor portieken van appartementscomplex waar, na het aanbrengen van camera�s, de diefstal uit postbussen opeens met 100 procent daalt.

Contractueel

Nu kan zo�n camera juridisch niet zo maar worden aangebracht en kan het bewijs dat met een camera wordt verkregen niet zonder meer als bewijs van diefstal dienen. Het is voor werkgevers mogelijk om gebruik te maken van een verborgen camera op de werkvloer als ze het vermoeden hebben dat werknemers het bedrijf bestelen. Voorwaarde daarbij is dat de directie de werknemers vooraf wijst op de mogelijke inzet van verborgen camera�s op de werkplek, bijvoorbeeld gericht op de kassa of op de deuren. Die melding kan via het ophangen van borden met cameratoezicht, via personeelscirculaires of het kan contractueel in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen.

Op 1 januari 2004 is een nieuwe wet op het cameratoezicht in werking getreden, die een wijziging van een aantal artikelen in het wetboek van strafrecht inhoudt die zien op uitbreiding van de strafvaststelling van heimelijk cameratoezicht. Hierdoor wordt het gebruik van een heimelijke camera verder aan banden gelegd.

Was het cameratoezicht al verboden in winkels en horeca gelegenheden (indien niet duidelijk was aangegeven dat dergelijke opnamen gemaakt zouden worden), het verbod geldt voortaan ook voor alle openbare plaatsen en gebouwen. Het gebruik van camera�s voor toezicht en beveiliging blijft – in het kort – wel toegestaan als de aanwezigheid van de camera�s duidelijk is aangegeven door ze bijvoorbeeld zichtbaar op te hangen of door middel van een bord met een aankondiging daarvan. De plaats waar bouwwerkzaamheden plaats vinden kan zeer wel zich deels aan de openbare weg bevinden.

De conclusie ten aanzien van de wetswijziging die per 1 januari jongstleden in werking is getreden, moet dan ook zijn dat cameratoezicht, ter bescherming van uw eigendommen, mogelijk maakt mits u duidelijk aangeeft dat u dat cameratoezicht uitoefent. Wellicht kan van de melding van cameratoezicht al een afschrikkende werking uitgaan doch zonder melding die personen ervan op de hoogte brengt dat de mogelijkheid bestaat dat zij gefilmd worden, kunt u de nieuwe wet heimelijk cameratoezicht overtreden.

Of de rechter wel zo zwaar zal tillen aan het voor af melden van cameratoezicht blijft de vraag. Immers, een kantonrechter in Amsterdam ontbond op 8 september 2003 een arbeidsovereenkomst nadat een werknemer veelvuldig gelegenheid gaf tot winkeldiefstal en de daar voor bestemde aangekondigde camera uitschakelde. Door middel van het plaatsen van een extra verborgen camera, wist de werkgever deze diefstal op te sporen. De kantonrechter achtte hier de opname met de geheime camera niet onrechtmatig. De werknemer werd bovendien veroordeeld om de kosten van het onderzoeksbureau die de geheime camera had geplaatst te vergoeden.

Het lijkt er op dat ook cameratoezicht dat onder omstandigheden zelfs niet aangekondigd behoeft te worden, criminaliteit kan opsporen.

Mr. Chantalle van Goethem is vastgoedadvocaat in Amsterdam.

Reageer op dit artikel