nieuws

Totaalplan beste wapen strijd met legionella

bouwbreed

zaandam – Legionella wordt het best bestreden met een totaalplan dat verder reikt dan het vermijden/bestrijden van deze bacterie. Een ramp afwenden vergt meer dan alleen een risicoanalyse of een beheersplan. Adviesbureau Meves uit Zaandam zegt met het concept LegionellaPlus een afdoende oplossing te kunnen bieden.

Het totaalplan heeft de goedkeuring van het ministerie van VROM. Als de opdrachtgever de aanbevelingen opvolgt, garandeert Meves dat de installatie gevrijwaard blijft van de legionellabacterie.

Een besmetting met legionellabacteriën trekt een zware wissel op eigenaren en beheerders van collectieve waterleidinginstallaties. Zulke installaties zitten in onder meer corporatieflats of verzorgingstehuizen. Een besmetting jaagt de gebruikers de schrik en soms een levensbedreigende ziekte in het lijf. De eigenaar zal aannemelijk moeten maken dat hij niet nalatig is geweest met het beheer van de installatie. Het ministerie van VROM onderstreept dat dezer dagen in de algemene maatregel van bestuur. Aantonen dat aan deze zorgplicht is voldaan vergt de inzet van de hele organisatie, vindt projectmanager legionella R. de Vos van Meves. Een totaalvisie als LegionellaPlus ondersteunt die inspanningen.

Legionella ontstaat onder andere in schachten waarin leidingen voor de verwarming en voor koud tapwater zitten. De warme leidingen voeren de temperatuur in de koude leidingen zodanig op dat de legionellabacterie er goed in gedijt. Om die reden adviseert het LegionellaPlus-concept de koude tapwaterleiding in een aparte schacht te monteren waarin de temperatuur niet boven 20 graden Celsius komt. Tevens voorziet het plan in een scheiding tussen de installaties voor de centrale verwarming en het warme tapwater.

De kans op een legionellabesmetting neemt nog verder af door water direct voor gebruik te verwarmen en niet op te slaan in boilervaten. De gevreesde bacterie wordt ook bestreden door weinig gebruikte tappunten waar water lang achter blijft stilstaan �stromend� aan te sluiten.

Het Zaanse adviesbureau zorgt ervoor dat koud water gegarandeerd legionellavrij wordt aangeleverd. Daarvoor komt direct achter de watermeter een ultramembraanfilter dat (legionella)bacteriën, organische deeltjes en virussen uit het water haalt. VROM staat het gebruik van zo�n mechanisch filter toe. Om definitief met de legionellabacteriën af te rekenen, moet aanslag in de leidingen steeds langs chemische weg worden verwijderd

Voor nieuwbouwprojecten ontwerpt Meves een installatieplan waarin de levensbedreigende bacterie geen kans krijgt. Voor renovatieprojecten schrijft de adviseur voor het hele waterleidingnet aanpassingen. Deze aanpak voldoet aan wat de ISSO-publicaties 55 en 55.1, NEN 1006, het Bouwbesluit, het Waterleidingbesluit en de Vewin verplicht stellen. De installateur draagt de uiteindelijke verantwoording voor de uitvoering en de kwaliteit.

Goed beheer door onder meer een technische dienst vermindert het risico van een legionellabesmetting aanzienlijk. Het Zaanse bureau legt in een definitief beheersplan onder meer het onderhoud van het filter vast en regelt er de omgang met tapwater in. Het plan komt in de vorm van een computerbestand. Daarin zijn aan de verschillende punten alle relevante documenten gekoppeld, zodat bij elk onderdeel tekst en uitleg wordt gegeven. Met die vastlegging ontstaat een ISO-achtig systeem. Het is aan de opdrachtgever om die structuur in de eigen organisatie verankerd te krijgen.

Meves werkt voor specifieke onderdelen van LegionellaPlus samen met procesbeschrijver DSMP, warmwaterspecialist Baxi, filterleverancier WBS en laboratorium Microscreen. De Zaanse adviseur treedt hierbij op als coördinator. Het bureau voert met het concept enkele proefprojecten uit in een verpleeghuis, enkele hotels en bij een corporatie. Het oudste project loopt inmiddels tweeënhalf jaar.

Bij opvolging aanbevelingen gegarandeerd bacterievrij

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels