nieuws

Toezichthouder CFV kritisch over Belgische investeringen Servatius

bouwbreed

naarden – De Belgische investeringsplannen van woningbouwcorporatie Servatius staan op gespannen voet met de Nederlandse wetgeving. Dat vindt directeur Jan van der Moolen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de financiële toezichthouder van de sector.

“Het is nooit de bedoeling van de wetgever geweest dat woningbouwcorporaties in het buitenland investeren”, reageert Van der Moolen op het Luikse avontuur van Servatius. De woningbouwcorporatie uit Maastricht werkt in de nabijgelegen Belgische stad aan de bouw van 39 huur- en 49 koopwoningen. De instelling werd deze week door minister Dekker van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) op de vingers getikt. Zij wil dat Servatius het project beëindigt omdat de grensoverschrijdende activiteit niet is toegstaan.

Met de minister stelt van der Moolen dat Servatius zich niet houdt aan het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), de regels waar alle Nederlandse corporaties zich aan moeten houden. Dat bepaalt dat de instellingen zich bij hun dagelijkse investeringsactiviteiten niet buiten de landsgrenzen mogen begeven.

Activiteiten

Daarnaast wijst Van der Moolen erop dat de Woningwet de activiteiten van de corporaties beperkt tot het Nederlandse grondgebied.

De CFV-directeur vraagt zich ook af of de Belgische bouwactiviteiten van Servatius, die in een speciaal daarvoor opgerichte dochtermaatschappij zijn ondergebracht, bijdragen aan de doelstellingen van de corporatie. “Volgens het BBSH moeten nevenactiviteiten aan de in de statuten omschreven kerntaken bijdragen. Ik ben er niet van overtuigd dat dat bij dit geval zo is. Ik heb eerder het idee dat ze van twee walletjes snoepen en profiteren van de gunstige marktomstadigheden in België en de bijzondere financiële garanties die in Nederland voor corporaties gelden”.

Als financieel toezichthouder maakt Van der Moolen zich met name zorgen over de risico�s van het buitenlandse avontuur van de corporatie. “Je kunt je afvragen of de sector als geheel wel bereid is om voor zulke plannen in te staan”, verwijst hij naar het collectieve dekkingsstelsel van de sociale huisvesters.

Het CFV kan ingrijpen bij corporaties die failliet dreigen te gaan en een sanering doorvoeren. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van de toezichthouder die op zijn beurt gefinancierd wordt met een verplichte bijdrage van alle sociale huisvesters in Nederland.

Europese regels

De minister kan volgens Servatius de corporatie niet tegenhouden. Dat zou in strijd zijn met de Europese regels voor vrij kapitaalverkeer. Van der Moolen twijfelt aan deze beargumentatie. “Het kan wel zo zijn dat Europese voor nationale wetgeving gaat. Maar volkshuisvesting is geen thema van de Europese Unie. Als het zo is dat Brusselse wetgeving over de Woningwet heengaat, dan zou uitgezocht moeten worden hoe dat precies in elkaar zit.”

Reageer op dit artikel