nieuws

Schone, hele verkeersborden overtuigen de weggebruiker

bouwbreed

den haag – Het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer en vervoer CROW heeft een richtlijn opgesteld voor het beheer en onderhoud van verkeerstekens. “Schone en hele verkeersborden komen overtuigender over bij de weggebruiker”, licht onderzoeker ir. T. de Wit toe.

Bovendien voorkomt systematisch onderhoud dat de wegbeheerder aansprakelijk kan worden gesteld. Volgens De Wit neemt het aantal claims langzaam toe.

Vandaag neemt minister Peijs van Verkeer en Waterstaat het eerste exemplaar van de richtlijn in ontvangst. In Madurodam, de gemeente met het �woud� aan mini-verkeerstekens.

De Wit: “De inhoud van de richtlijn is eigenlijk vrij eenvoudig. Is een bord goed of niet goed? Dat kan een inspecteur aan de hand van een aantal zaken bepalen. De richtlijn bevat zestig foto�s van gebreken. Is het folie eraf, het bord beschadigd, de paal scheef?”

De richtlijn gaat niet in op de vraag of een verkeersbord terecht op een bepaalde plek staat. Het gaat uitsluitend om de staat waarin het bord zich bevindt. “We hebben ons bovendien beperkt tot de verkeerstekens van het RVV en de gemeentelijke verordeningen. Als een bord in minder goede staat verkeert, kunnen de mensen op kantoor aan de hand van de registratie beslissen of het moet worden aangepakt”, aldus De Wit.

Reageer op dit artikel