nieuws

Norm voor wegverlichting in drie delen

bouwbreed Premium

delft – Het centrum voor normalisatie NEN heeft in drie delen de norm voor wegverlichting gepubliceerd. De delen maken het een wegbeheerder mogelijk precies aan te geven welke eisen hij aan de verlichting kan stellen.

De normenserie NEN EN 13201 is een vervolg op de eerdere praktijkrichtlijn die de keuze van verlichtingsklassen beschrijft. De onlangs gepubliceerde delen 2 tot en met 4 gaan over prestatie-eisen, -berekening en methoden voor het meten van verlichtingsprestaties.

De serie biedt een stap-voor-stapprocedure om tot de juiste verlichtingeisen te komen. Een verlichtingssituatie is afhankelijk van onder meer de snelheid van het verkeer, het type gebruiker, het aantal kruisingen, de verkeersstromen en de aanwezigheid van geparkeerde auto�s. Verschillende parameters leveren een verlichtingsklasse op. De eisen hebben betrekking op helderheid of luminantie, gelijkmatigheid, storende verblinding en omgevingsverlichting. Ook een rekenmethode en meetprocedure zijn in de normen omschreven.

Volgens NEN staat het de wegbeheerders overigens vrij een andere verlichtingsklasse voor te schrijven dan uit deel 1 zou volgen, omdat ook zaken als politieke of financiële situatie bij de besluitvorming van belang zijn.

De delen 1 en 2 zijn bedoeld voor wegbeheerders. De delen 2, 3 en 4 voor lichtadviesbureaus, installatiebureaus en fabrikanten.

Informatie/bestellingen: NEN-klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, e-mail: bestel@nen.nl, internet: www.nen.nl

Reageer op dit artikel