nieuws

Meer aandacht voor veiliger voertuigen in tunnels

bouwbreed Premium

den haag – Bij de bouw van tunnels wordt relatief veel aandacht besteed aan technieken en beton, maar niet genoeg aan maatregelen die treinen en autos veiliger maken.

Dit zegt ir. M. Molag van TNO. Hij concludeert dat bij het veiliger maken van de voertuigen verreweg de grootste winst is te behalen bij een onderwerp als tunnelveiligheid.

Molag was gistermiddag één van de deskundigen die door de Tweede Kamer werd voorgelicht over tunnelveiligheid. Aanleiding hiervoor is de beleidsnota met dezelfde titel waarin het kabinet de veiligheid in tunnels zowel bij de voorbereiding van de bouw, de bouw zelf als na de afronding zo optimaal mogelijk wil laten zijn.

Maatregelen om voertuigen veiliger te maken, dienen echter op Europees niveau te worden genomen, beseft Molag. Daarom pleit hij voor convenanten tussen bijvoorbeeld de grote goederenvervoerders op het spoor en de chemische industrie waarin de partijen harde afspraken maken over brand- en explosieveilige wagons.

Hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding prof. dr. B.J.M. Ale stelt dat hoe dan ook niet moet worden bezuinigd op veiligheid, omdat het gebruik van een tunnel in de toekomst kan wijzigen.

Zo vraagt een tunnel voor goederenvervoer een lager veiligheidsniveau dan een tunnel voor passagierstreinen. “Tunnels gaan in Nederland misschien wel honderd jaar mee. Het is duur om bij verandering van gebruik naar passagierstreinen alsnog meer veiligheidsmaatregelen te nemen. Ik ben bang dat men dan in de fuik loopt door die maatregelen dan maar niet te nemen omdat ze zo duur zijn.”

Volgens Ale, daarin gesteund door H. van Dijk van ProRail, hangt tunnelveiligheid ook nauw samen met de algehele veiligheid op het Nederlandse spoornet. “De leus Nederland Transportland gaat niet samen met de autonomie van gemeenten op het gebied van bouwen en vervoer. Het droevigste voorbeeld is Kijfhoek (Nederlands grootste rangeeremplacement in Heerjansdam/Zwijndrecht), waar eerst het rangeerterrein kwam en waar later een woonwijk tegenaan werd geplakt.”

Reageer op dit artikel