nieuws

Langzaam rijden schiet toch sneller op

bouwbreed

ede – Het kenniscentrum voor verkeer en vervoer CROW heeft een rapport uitgegeven over de doorstroming van het verkeer. Het is CROW-publicatie 191 met als titel Langzaam rijden gaat sneller.

Het concept (afgekort �Largas�) houdt in, dat auto�s langzaam rijden en niet in kunnen halen, maar toch eerder op hun bestemming zijn als ze onderweg voorrang hebben en niet voor stoplichten hoeven stilstaan.

Het concept wordt reeds toegepast in Leiderdorp, bij de reconstructie van de Engelendael. In drie fasen wordt de �zee van asfalt� verminderd tot tweemaal één rijstrook, de kruisingen worden vervangen door rotondes en de snelheid bij de oversteekplaatsen voor voetgangers gaat terug naar 40 kilometer per uur. De capaciteit neemt desondanks niet af, is de verwachting. De CO2-uitstoot van de auto�s wordt wel minder.

In de publicatie van CROW staan overigens geen pasklare oplossingen, noch praktijkgevallen zoals in Leiderdorp. Tot op heden zijn nog geen toepassingen geëvalueerd.

De publicatie biedt wel handreikingen voor het ontwerpen en procesmatig uitvoeren van �Largas�-projecten. Bij het rapport hoort een cd-rom met een simulatieprogramma, waarmee getoetst kan worden of het concept voor een bepaalde situatie haalbaar is.

CROW-publicatie 191 �Langzaam rijden gaat sneller�. Prijs 42 euro, te bestellen bij CROW, fax 0318 621112 of postbus 37, 6710 BA Ede.

Reageer op dit artikel