nieuws

Industrieel verleden leeft voort in wijk

bouwbreed

ede – De monumentale status van de gebouwen op het voormalige Enka-terrein in Ede vormt geen belemmering voor de herontwikkeling dit 45 hectare grote gebied tot een levendig deel van de stad. Directeur A. Asselbergs van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg onderstreept dat zijn doel is niet alleen te conserveren maar tevens “partner te zijn […]

ede – De monumentale status van de gebouwen op het voormalige Enka-terrein in Ede vormt geen belemmering voor de herontwikkeling dit 45 hectare grote gebied tot een levendig deel van de stad. Directeur A. Asselbergs van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg onderstreept dat zijn doel is niet alleen te conserveren maar tevens “partner te zijn in de ontwikkeling”.

Dat is in zijn ogen de beste garantie voor een blijvende aanwezigheid van het cultureel erfgoed in de samenleving. “Het gaat er bij de samenwerking in de ontwikkeling van het terrein om dat je niet alleen verbiedt, maar in plaats daarvan in een soort voorberaad kijkt wat je voor elkaar kunt betekenen.”

Hij staat er in Ede voor het industrieel erfgoed te laten voortleven. Maar dat kan alleen op een goede manier, stelt hij, als er naast een culturele ook een sociale en economische pijler is. “Cultuur, welzijn en welvaart moeten samen gaan.”

Daarom worden de erfgrenzen van het afgesloten terrein geslecht, in alle richtingen. Het moet een levendig gebied worden, waar alle inwoners van Ede graag komen. Hedendaagse cultuur met een verwijzing naar het verleden, is wat hij wil. Juist in die combinatie ligt de kracht, zo onderstreept hij.

Op pagina 3: Ede bouwt verder in oostelijke richting.

Reageer op dit artikel