nieuws

Groei Almere hangt af van rol marktpartijen

bouwbreed

almere – De bouw van een 8 kilometer lange brug over het IJmeer van Almere naar Amsterdam leent zich goed voor publiek-private samenwerking (pps).

Een verantwoorde schaalsprong van Almere van de huidige 170.000 naar 400.000 inwoners in 2030, de mogelijkheden voor de oprichting van een regionale ontwikkelingsmaatschappij en de termijn waarbinnen bouwprojecten kunnen worden opgepakt, hangen hoe dan ook in belangrijke mate samen met de bereidheid van marktpartijen om te investeren in Almere.

Dit bleek afgelopen vrijdag bij de presentatie van het Integraal Ontwikkelingsplan Almere (IOP) onder de titel �Toekomst Almere�. In dit IOP hebben Rijk, de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht en de gemeenten Almere en Amsterdam aangegeven onder welke voorwaarden Almere die schaalsprong kan maken, zoals door het verbeteren van de bereikbaarheid door de bouw van een weg- en spoorbrug over het IJmeer naar Amsterdam.

Het kabinet neemt binnenkort een besluit over de schaalsprong van Almere, bij de publicatie van de Nota Ruimte. Gedeputeerde H. Meijdam van Noord-Holland riep vrijdag het kabinet op geld voor Almere naar voren te schuiven. “Ik pleit voor een krachtige prioritering van de investeringsstromen”, aldus Meijdam.

Topambtenaar M. Sint van het ministerie van VROM, voorzitter van de stuurgroep Toekomst Almere, meende dat het IOP “voor alle bestuurders een uitstekende basis vormt voor investeringen in de stad”. Burgemeester A. Jorritsma van Almere stelde op haar beurt alle vertrouwen te hebben in een goed kabinetsbesluit.

Reageer op dit artikel