nieuws

Deltametropool behoeft strategie

bouwbreed

den haag – De Deltametropool verkeert in de luxe dat zij beschikt over een wereldhaven en over de vierde luchthaven van Europa. Dit gevoegd bij een aantal hoofdkantoren van internationale bedrijven, Den Haag als internationaal bestuurscentrum en een waaier aan universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen en laboratoria, maakt dat de Deltametropool kan concurreren met wereldsteden als Londen, Parijs, Singapore, Los Angeles en New York.

Maar, zo nuanceert de Stichting Vrienden van de Deltametropool “deze schijnbaar luxe positie loopt ernstig gevaar”. In de brochure Deltawerk doet ze de politiek aanbevelingen om de �metropolitane economie� van de Randstad en omgeving te versterken.

De stichting bestaat uit bedrijven, organisaties, kennisinstituten en particulieren binnen het Deltametropool-gebied. Op basis van interviews met vertegenwoordigers van leden zoals bijvoorbeeld de Schiphol Group, Dura Vermeer, ING Real Estate en BAM Vastgoed, stelt de stichting dat op korte termijn een gemeenschappelijke ambitie nodig is en een strategie van zowel publieke als private partijen.

Het wordt hoog tijd, zo benadrukt de stichting, dat de verschillende overheden de handen ineen slaan om tot een strategie en concrete aanpak te komen. De Deltametropool moet zich als eenheid op de internationale markt profileren, waarbinnen wel elke regio haar eigen specialiteit heeft.

“Het bedrijfsleven kiest voor de Deltametropool als één geheel. Internationaal wordt de huidige Randstad al decennialang gezien als één relevante regio. Rijk, provincies en gemeenten blijven echter verdeeld”, aldus de Stichting.

Een transparant bestuur, met geïntegreerd beleid van diverse provincies en stedelijke agglomeraties is ook “onontbeerlijk” om van bedrijven extra investeringen binnen te halen. Dan wordt publiek-private samenwerking (pps) pas effectief, betoogt de Stichting.

De Greater London Authority, een samenwerkingsverband van 33 gemeenten, zou als voorbeeld kunnen dienen. Ook pleit de Stichting voor een �vervoersautoriteit� voor de hele regio: van Rotterdam en de Drechtsteden tot aan Amsterdam, Almere, Utrecht en Amersfoort.

Deze Metropolitane Transport Autoriteit (MTA) zou het startsein kunnen geven voor de realisatie van Deltanet, een integraal netwerk van openbaar vervoerssystemen (metro en trein) en wegen.

Deltanet is geen nieuw idee. Medio 2001 presenteerden de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, overigens ook in het kader van de Deltametropool, dit plan. Het zou ruim 18 miljoen euro moeten kosten.

Van belang is ook de aanleg van de Tweede Maasvlakte voor nieuwe industrie en versterking van de kennis- en diensteneconomie. De aanleg van de Parallelle Kaagbaan op Schiphol kan voorts de mondiale bereikbaarheid van de Deltametropool veilig stellen, zo redeneert de Stichting, om te kunnen blijven concurreren met regio�s zoals Greater London, Ile-de-France (rondom Parijs) en Frankfurt.

Voorts moet de Amsterdam Zuidas er zeker komen en is de aanleg van de hsl-Oost (Schiphol richting Arnhem) noodzakelijk om “een spin te blijven” in het Europese railnet. “De kosten van hsl-verbindingen en exploitatie zijn hoog, maar door alle ons omringende landen wordt die keuze toch gemaakt”, aldus de Stichting.

Om het wonen te veraangenamen pleit de Stichting ten slotte voor meer landelijke en hoog stedelijke milieus, parken, fietsroutes en uitspanningen.

�Zuidas en hsl-Oost zijn eveneens onontbeerlijk�

Reageer op dit artikel