nieuws

Bouwradius voor het eerst in bestaan betrokken bij hoger beroepsonderwijs

bouwbreed Premium

zoetermeer – Bouwradius is voor het eerst in zijn bestaan betrokken bij het hoger beroepsonderwijs. Samen met Windesheim en LOI University is het opleidingsinstituut voor de bouw verantwoordelijk voor de opleiding Professional Master Bouwmanagement.

De studie duurt twee jaar en richt zich op managers met minimaal een hbo-opleiding op het gebied van bouwkunde, civiele techniek of technische bedrijfskunde, die zo�n twee jaar werkzaam zijn in een middenmanagementfunctie.

Volgens een toelichting van de Leidse Onderwijs Instellingen (LOI) worden aan deze werknemers vaak eisen gesteld die niet automatisch voortvloeien uit hun vooropleiding dan wel hun werkervaring. In die leemte moet de opleiding gaan voorzien. Bovendien moet het master-diploma de carrièremogelijkheden vergroten.

De studie bestaat voor het belangrijkste deel uit afstandsonderwijs, dat wil zeggen dat het studiemateriaal via internet toegankelijk is. In de lessen staat de bouwnijverheid centraal. “De cases waar studenten mee werken, zijn ontleend aan grote bouwprojecten”, zo meldt de LOI. “De kennis die studenten tijdens de studie opdoen, is meteen toepasbaar in de eigen werkprakijk.”

Bouwradius heeft in deze een belangrijke vinger in de pap want de inhoud van de lessen is mede door dit instituut samengesteld. “Daarnaast werken wij mee aan de werving”, zegt Bouwradius-medewerkster M. Lenshoek. “Dat gebeurt via onze kwaliteitsadviseurs. Zij hebben veel contacten met het bedrijfsleven en zullen de opleiding onder de aandacht brengen binnen de doelgroep. Daarnaast zal de LOI ook zelf actief gaan werven.”

Het opleidingsinstituut voor de bouw heeft vooralsnog geen plannen om zich verder met het hoger onderwijs te gaan bezighouden.

Naast digitaal lesmateriaal voorziet de opleiding ook in negentien contactdagen. Tijdens deze bijeenkomsten worden ze onder meer getraind op het gebied van leidinggeven en worden via managementgames praktijksituaties nagebootst.

Reageer op dit artikel