nieuws

Zweden opent offensief voor hout in dragende constructies

bouwbreed

stockholm – De Zweedse regering gaat zich inzetten voor meer houtbouw en wil bij de bevordering een leidende internationale rol. In een zojuist gepresenteerd strategisch plan is als doelstelling geformuleerd dat hout over 10 tot 15 jaar het vanzelfsprekende alternatief moet zijn voor alle bouwconstructies in Zweden. Op langere termijn geldt dezelfde doelstelling ook voor Europa.

Hout is er genoeg en ook de kosten van de toepassing daarvan vormen geen enkel probleem. Van de jaarlijkse bosaanwas wordt maar 75 procent gekapt. In totaal levert dit kaptempo per jaar een houtproductie van 80 miljoen kubieke meter op. Problematisch is echter wel, dat architecten en constructeurs te weinig deskundigheid in huis hebben. De keuze voor hout in de dragende delen wordt daarmee meteen al in de kiem gesmoord. De verbetering van de situatie in deze schakel van het bouwproces is dan ook een van de belangrijkste onderdelen van de strategie.

Wezenlijk ander onderdeel is verder, dat de overheidsbouwheren zelf het goede voorbeeld dienen te geven als het om de keuze voor hout gaat. Vooral ook flats en andere bouwwerken met meerdere verdiepingen bieden een groot potentieel voor de houttoepassing.

Concrete projecten

In veel Europese landen laten de bouwreglementen dat sinds de jaren �90 toe, maar veel concrete projecten heeft dat nog niet opgeleverd, ook niet in Zweden, waar het aandeel van de flats met dragende constructies van hout zich beperkt tot 7 procent.

Bij de eengezinswoningen is het aandeel aanzienlijk groter, namelijk 90 procent. In ieder geval is het zo, dat volgens de nieuwe strategie in 2005 alle bouwheren binnen de rijksoverheid enkele grotere projecten moeten hebben aangewezen die met hout in de dragende delen moeten worden uitgevoerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels